Primena zakona o platnim razredima odlaže se za 2025. godinu

Izvor: novaekonomija.rs, 23. novembra 2021 – Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru primenjivaće se od 1. januara 2025. godine umesto od 2022, piše u predlogu izmena ovog propisa koji je Vlada usvojila i poslala Skupštini na razmatranje.

Zakon je donet još 2016. godine, a njegova primena stalno odlaže, piše novaekonomija.rs.

U obrazloženju najnovijeg odlaganja navodi se da se zakon oslanja na finansijske analize iz 2015. i ranijih godina, a da je od tada došlo do promene fiskalne politike i da su, kroz proces fiskalne konsolidacije, stvoreni uslovi za rast plata u javnom sektoru.

Ove promene su uticale na potrebu ponovnog razmatranja ključnih postavki u sistemskom zakonu, piše u obrazloženju.

Sprovođenje sveobuhvatne finansijske analize je u prethodnom periodu bilo otežano zbog ograničenih mogućnosti postojećeg informacionog sistema za obračun plata, piše u obrazloženju.

Implementacija Centralnog informacionog sistema za obračun zarada u javnom sektoru bi trebalo da omogući obračun zarada kroz sistem sa automatskim kontrolama unosa podataka. Ovaj sistem će u sebi sadržati podatke o platama više od 450 hiljada zaposlenih u javnom sektoru.

Obrazlaže se i da je analitički proces i proces komunikacije reforme plata sa svim delovima javnog sektora bio usporen usled epidemiološke situacije prouzrokovane pandemijom.

Planirano je da se potpuna implementacija sistema za obračun plata u javnom sektoru sprovede do 2024. godine.

Fiskalni savet je u mišljenju na Nacrt Fiskalne strategije 2022-2024. napisao da se ponovo izbegava postavljanje čvrstog roka za završetak reforme sistema zarada.

„Zbog neuređenog sistema plata i zaposlenosti u opštoj državi, godišnje povećanje plata u javnom sektoru već dužni niz godina svodi se na ad-hok odluke Vlade umesto na objektivne ekonomske parametre,“ piše u mišljenju Fiskalnog saveta.

Mnoga važna pitanja su i dalje otvorena, piše Fiskalni savet i ističe da nema reči o visini osnovice, nije poznato kada će biti izvršeno i objavljeno vrednovanje radnih mesta, nije pomenuto kada se može očekivati regulativa za nosioce javnih funkcija, da li će u zajednički sistem platnih razreda biti uključeni i vojska i policija i slično.

Podsetimo, Zakon o sistemu plata u javnom sektoru predviđa da se sve plate računaju tako što se jedinstvena osnovica množi sa koeficijentom za određeni platni razred u koje su raspoređena sva radna mesta u javnom sektoru.

Foto/ilustracija: pixabay.com

Skorašnji članci

error: Content is protected !!