U lukama na rekama u Srbiji pretovareno više tereta nego prošle godine

25. oktobar 2021 – Agencija za upravlјanje lukama zabeležila je na kraju trećeg kvartala ove godine povećane količine pretovarenog tereta na rekama u Srbiji. Pretovareno je 12 miliona tona robe, što predstavlјa rast od 13 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Najčešće su pretovarani šlјunak, pesak i kameni agregati – 27,6 odsto. Na drugom mestu se nalazi ugalј sa učešćem od 14,8 odsto, dok su žitarice na trećem sa 14,7 odsto. Nafta i naftni derivati imaju udeo od 13 odsto u ukupnom pretovaru a rude su na petom mestu sa 10,5 odsto učešća.

Ovogodišnja nautička sezona, navodi se dalje u saopštenju Agencije za upravljanje lukama, pokazala je pobolјšanje u poređenju sa prošlogodišnjom, kada je zbog nepovolјnog uticaja pandemije obustavlјen kruzing u celoj Evropi. Međunarodna putnička pristaništa u Srbiji su do 1. oktobra dočekala 356 pristajanja i 28.705 ukrcanih i iskrcanih putnika. Najviše pristajanja ostvareno je u Beogradu- 149, potom u Novom Sadu- 95. U Donjem Milanovcu zabeleženo je 66 pristajanja, u Golupcu 43 i u Kladovu dva, i to su ujedno prva pristajanja kruzera na kladovskom pristaništu od njegovog otvaranja.

Imajući u vidu dosadašnji promet robe u teretnom vodnom saobraćaju, predviđanja Agencije za četvrti kvartal su da će se održati trend rasta pretovara tereta na rekama u Srbiji.

Foto: Agencija za upravljanje lukama

 

Skorašnji članci