Pojačani inspekcijski nadzori nad školama u Podunavskom okrugu

SMEDEREVO, 30. avgust 2021 – Na poslednjem sastanku, a uoči početka nove školske godine, dr Jasne Avramović, načelnice Podunavskog upravnog okruga, sa inspektorima prosvetne i sanitarne inspekcije ​ analizirani su predviđeni modeli obrazovno-vaspitnog rada. S obzirom da su škole Podunavskog okruga trenutno u „zelenoj zoni“, što znači nizak rizik od zaražavanja, to će na teritoriji okruga početak školske godine biti organizovan prema predviđenom prvom modelu organizacije obrazovno-vaspitnog rada – neposredno u školi, sa časovima od 45 minuta.

​Sa predstavnicima inspekcija na sastanku su analizirane mere strategije ublažavanja rizika, koje podrazumevaju dosledne i ispravne upotrebe maski, održavanje fizičke distance, higijenu ruku i respiratornu higijenu, čišćenje i dezinfekciju i uspostavlјenu saradnju sa nadležnom zdravstvenom službom. Analizirani su i indikatori, osnovni i sekundarni pokazatelјi i granične vrednosti za procenu rizika od prenošenja SARS-Cov-2 virusa u populaciji.

​Načelnica okruga je naložila pojačane redovne i vanredne inspekcijske nadzore nad školama na teritoriji Podunavskog okruga. Primarni cilј je da se obezbedi poštovanje datih preporuka i propisanih mera sprečavanja unošenja i prenošenja virusa kovid 19 u školama, uz čiju će doslednu primenu rizik od zaražavanja virusom biti održavan na niskom nivou.

​Važan segment u borbi protiv zaraze je preduzimanje protivepidemijskih mera tokom održavanja manifestacija na teritoriji lokalnih samouprava Podunavskog upravnog okruga sa manje od 500 posetilaca, za koje je potrebna saglasnost jedinice lokalne samouprave, kao i manifestacija sa više od 500 posetilaca, za koje je potrebno pribaviti saglasnost Kriznog štaba.

​Shodno uputstvu Radne grupe, ustrojen je način praćenja sprovođenja protivepidemijskih mera tokom održavanja ovih manifestacija, uz obavezu da nakon njihovog održavanja komunalna inspekcija i milicija lokalnih samouprava dostavi podatke iz nadzora.

Zaklјučeno je da se povodom ovih pitanja početkom nedelјe održi novi sastanak načelnice okruga sa rukovodiocima okružnih područnih jedinica – republičkih inspekcijskih službi, predstavnicima lokalnih samouprava Podunavskog upravnog okruga, kao i sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave u Smederevu, kako bi se vršenje koordinisanih upravnih nadzora podiglo na najviši nivo, navodi se u saopštenju.

Skorašnji članci