Počinje novi ciklus programa „Moja prva plata“ u 2021. godini

20. avgust 2021 – Nacionalna služba za zapošlјavanje, na osnovu Uredbe o programu podsticanja zapošlјavanja mladih „Moja prva plataˮ,  raspisala je danas javni poziv za realizaciju ovog programa, koja će sprovoditi kroz četiri faze.

Prva faza namenjena je  isklјučivo poslodavcima, koji mogu da se u periodu od 20.8. do 20.9. prijave na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs.

Druga faza realizacije programa je namenjena nezaposlenima, koji će se od 1. do 31. oktobra prijavlјivati na istom sajtu..

Treća faza je izbor kandidata od strane poslodavaca. Poslodavci imaju mogućnost da vrše proces selekcije prijavlјenih kandidata od početka prijave kandidata, a povezivanje, konačan izbor kandidata će

poslodavci iz privatnog sektora vršiti u periodu od 1. do 15. Novembra, a poslodavci iz javnog sektora od 16. do 30. novembra.

U roku od 15 dana od dana završetka izbora kandidata formiraće se konačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima i biće dostupne na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs

Četvrta faza realizacije programa je potpisivanje trojnog ugovora između Nacionalne službe za zapošlјavanje, poslodavca i izabranog kandidata i početak sprovođenja programa, u roku od 15 dana od dana formiranja konačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima.

Planirano je da se u program  uklјuči do 10.000 mladih:

– sa srednjim i visokim obrazovanjem,

– do navršenih 30 godina života,

–  koji nemaju radno iskustvo , odnosno imaju najviše do 6 meseci radnog iskustva na poslovima u okviru nivoa obrazovanja sa kojim konkurišu i

– nalaze se na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošlјavanje u trenutku zaklјučivanja Ugovora o realizaciji programa

Program će se sprovoditi kod poslodavca  u trajanju od 9 meseci i  realizuje se  bez zasnivanja radnog odnosa. Program se  odnosi  na privatni i javni sektor.  Prioritet za uklјučivanje u program imaju poslodavci iz privatnog sektora, a naročito poslodavci iz devastiranih područja, u skladu sa propisom Vlade Republike Srbije o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave.

Tokom trajanja programa Nacionalna služba za zapošlјavanje isplaćuje novčanu naknadu u iznosu od 22.000 dinara mladima sa srednjim obrazovanjem, odnosno 26.000 dinara mladima sa visokim obrazovanjem, na mesečnom nivou, i uplaćuje doprinos za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, za mlade uklјučene u ovaj program.

Ovim programom daje se mogućnost mladima koji nemaju  radno iskustvo da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavca,  u cilјu sticanja znanja, veština i kompetencija za rad i na taj način povećaju svoje mogućnosti za zapošlјavanje.

Javni poziv dostupan je na sajtu Nacionalne službe za zapošlјavanje (www.nsz.gov.rs) i sajtu Moja prva plata (www.mojaprvaplata.gov.rs).

 

Skorašnji članci

error: Content is protected !!