Efekti virtuelnog sajma zapošljavanja i besplatne obuke za IT zanimanja

19. jul 2021 – Nacionalna služba za zapošlјavanje saopštila je danas da je na virtuelnom sajmu zapošljavanja, koji je organizovala krajem maja, sa teritorije Podunavskog okruga učestvovalo pet kompanija, a za učešće se registrovalo 175 tražilaca zaposlenja, od čega je 134 onih koji su prijavlјeni na evidenciji NSZ – filijale Smederevo.

Virtuelni sajam zapošlјavanja organizovan je uz podršku globalnog Programa „Migracije i razvoj“ koji u Srbiji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju – GIZ, a ukupno je učestvovalo 70 kompanija, a za učešće se registrovalo 7.500 tražilaca zaposlenja, od čega je 5.380 koji su prijavlјeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošlјavanje.

Ukupan broj zaposlenih, nakon učešća na sajmu iznosi 1.485, dok je 125 lica zaposleno kod poslodavca koji su učestvovali na virtuelnom sajmu. U narednom periodu očekuju se dodatni efekti održanog sajma, kroz dalјe povećanje zapošlјavanja.

Uzimajući u obzir pozitivne efekte sajma, kao i veliki broj popunjenih upitnika o zadovolјstvu učesnika virtuelnog sajma, sa pohvalnim komentarima, Nacionalna služba za zapošlјavanje i u narednom periodu planira sprovođenje novih sajamskih manifestacija u digitalnom formatu i drugih inovativnih pristupa u realizaciji mera aktivne politike zapošlјavanja koji pružaju nezaposlenim licima mogućnosti za zapošlјavanje, a poslodavcima obezbeđuju kompetentne kadrove, navodi se uz današnjem saopštenju NSZ.

Uz to, NSZ poziva nezaposlene da se prijave za pohađanje specijalističkih obuka iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, koje organizuje na osnovu Sporazuma o saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nacionalna služba za zapošljavanje .

Obuke za zanimanja Software Developer, Data Analyst, IT Administrator i AI Practitioner, organizovaće kompanija ,,Semos education“ kao podršku Globalnoj inicijativi za sticanje digitalnih veština kompanije Microsoft (GSI).

Ove obuke će biti realizovane onlajn, a učešće nezaposlenih sa evidencije NSZ, koji se prijave za ovaj vid stručnog usavršavanja, potpuno je besplatno. Jedini uslov za pohađanje obuka je poznavanje engleskog jezika, a prijavljivanje kandidata će se obavljati preko internet sajta: gsi.algoritam.org.

Rok za prijavljivanje nezaposlenih je 18. avgust, dok je početak programa planiran za 1. septembar 2021. godine.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!