Za porodilje na odsustvu najmanja naknada u visini minimalca

5. jun 2021 – Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, a najvažnija izmena odnosi se na odredbu po kojoj pun mesečni iznos naknade zarade porodilja, odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, ne može da bude manji od minimalne zarade utvrđene na dan početka ostvarivanja tog prava.

Svaka zaposlena žena za vreme porodiljskog odsustva, koje traje od dana njegovog otpočinjanja, 28 dana pre termina za porođaj do tri meseca života deteta, ostvarivaće naknadu zarade u visini minimalne zarade utvrđene na dan otpočinjanja odsustva.

Novina je i da ostale naknade po osnovu rođenja, nege deteta i posebne nege deteta, može da ostvari i majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta bila poljoprivredni osiguranik.

Novim zakonskim rešenjima unapređena je i podrška roditeljima koji imaju bolesno dete, pa je tako brisana odredba kojom nije bilo moguće istovremeno korišćenje prava na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada zbog posebne nege deteta i dodatka za pomoć i negu koje dete ima po osnovu invaliditeta. Sada roditelji ova prava mogu da koriste istovremeno, odnosno kumulativno.

Od 1. januara 2022. godine zaposlene žene, žene koje samostalno obavljaju delatnost ili su angažovane po osnovu fleksibilnih oblika rada, a ostvaruju prihode koji su veći od tri prosečne zarade u Republici Srbiji, moći će da ostvare naknadu zarade i ostale naknade u visini do pet prosečnih zarada u Srbiji na dan otpočinjanja odsustva.

Foto/ilustracija: pixabay.com

Skorašnji članci

error: Content is protected !!