Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti

25. maj 2021 – Na dnevnom redu danas započetog zasedanja Skupštine Srbije nalazi se i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti, koji će, kako je objašnjeno, doprineti boljoj pravnoj sigurnosti i bezbednosti građana, ali i smanjenju troškova.

U čip lične karte upisuje se sertifikat za elektronsku identifikaciju, na osnovu čega lična karta predstavlja i sredstvo za identifikaciju na daljinu. Unosi se i kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis, tako da će lična karta biti sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa, kako je naglašeno, visokog stepena pouzdanosti u elektronskom poslovanju.

Novina je i da za lica starija od 16 godina lična karta može da se izda uz saglasnost samo jednog roditelja. Takođe, prema odredbama ovog zakona, građani u slučaju nestanka lične karte neće morati da je oglašavaju u „Službenom glasniku“ i da plaćaju naknadu. A neće morati ni da idu u MUP više puta, kakav je do sada bio slučaj. MUP će, nakon donošenja rešenja, da je oglasi nevažećom na svojoj veb-prezentaciji, čime se, pored pojednostavljivanja procedure, kako je rečeno, smanjuju troškovi i povećava pravna sigurnost i opšta bezbednost.

Foto/ilustracija: MUP Srbije

Skorašnji članci