Javni poziv lokalnim samoupravama za učešće u projektu ReLOaD2

22. maj 2021 – Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uz finansijsku podršku Evropske Unije, pozvao je lokalne samouprave u Srbiji da se prijave za učešće u projektu „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)“, koji se sprovodi od 2021. do 2024.

Cilj projekta je da se povećanjem transparentnosti u finansiranju udruženja građana iz javnih sredstva poboljša saradnja između lokalnih vlasti i civilnog društva, kao i da se unapredi učešće mladih i građana u donošenju odluka i razvoju lokalnih zajednica.

ReLOaD2 će podržati odabrane lokalne samouprave da obezbede održiv, transparentan i projektni pristup budžetskom finansiranju organizacija civilnog društva, koji će doprineti lokalnom razvoju u skladu sa potrebama građana.

Javni poziv je otvoren za sve jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji koje nisu prethodno učestvovale u ovom programu. Za učešće u projektu će biti odabrano sedam jedinica lokalne samouprave.

Prijavni obrazac, kao i smernice za podnosioce prijava sa kriterijumima za odabir jedinica lokalne samouprave, dostupni su na linku.

Svoje prijave jedinice lokalne samouprave treba da dostave u jednom štampanom primerku i u elektronskoj formi (USB memorija) putem preporučene pošte, ili lično, na sledeću adresu:

UNDP Srbija

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)

Bulevar Zorana Đinđića 64

11070 Novi Beograd

Rok za podnošenje prijava je 21. jun 2021. godine do 17 sati.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!