Na prodaju ponuđene dve parcele u Industrijskoj zoni Smederevo

SMEDEREVO, 17. april 2021 – Grad Smederevo je juče objavio javni oglas za prikuplјanje ponuda radi prodaje građevinskog zemlјišta, katastarskih parcela broj 233/72 i 233/73. Prva je površine 2ha 83a 94m2, druga 2ha 69a 87m2, a početna cena za obe je 81.383.487,12 dinara.

Ponuđači su dužni da uplate depozit u visini 16.276.697,42 dinara, što je 20 posto od početne cene zemlјišta,, na račun grada Smedereva-

Pravo podnošenja ponude imaju sva pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja blagovremeno podnesu urednu pismenu ponudu.

Javno otvaranje ponuda sprovešće Komisija za otuđenje i davanje u zakup građevinskog zemlјišta u javnoj svojini grada Smedereva radi izgradnje dana 25.5.2021. godine, sa početkom u 12 časova, u zgradi Gradske uprave grada Smedereva, Omladinska broj 1, Skupštinska sala. 10. Postupak otvaranja ponuda je javan i mogu da prisustvuju sva zainteresovana lica.

Postupak prikuplјanja ponuda Javnim oglasom smatra se uspelim ako je prispela najmanje jedna blagovremena i uredna ponuda.

Inače, ove dve parcele su, zajedno sa 18, rešenjem Vlade Srbije od 15. novembra 2013. godine, priključene Slobodnoj zoni Smederevo, davanjem saglasnosti za proširenje područja ove Zone.

Foto/ilustracija: Slobodna zona Smederevo

Skorašnji članci