Poreska uprava: U toku uručenje rešenja za polјoprivrednike za 2021.

26. mart 2021 – Poreska uprava Republike Srbije objavila je danas da je u toku uručenje rešenja za uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje polјoprivrednika za 2021. godinu, za osiguranike kojima se obaveza utvrđuje rešenjem poreskog organa.

Uručenje rešenja, kako se u saopštenju navodi, vrši se shodno članu 36. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Rešenje se smatra dostavlјenim po isteku roka od 15 dana od dana predaje rešenja pošti, a na rešenju je naznačen datum predaje pošti.

Mesečna osnovica doprinosa u iznosu od 28.402,00 dinara za obavezno socijalno osiguranje, kao i godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike polјoprivrednike u iznosu od 340.824,00 dinara, utvrđene su na osnovu člana 27. stav 3. i člana 38. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i iznosa najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike polјoprivrednike.

Stopa doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje propisana je članom 44. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i iznosi 25,5%.

Stopa doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje propisana je članom 44. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i iznosi 10,3%.

Godišnji iznos doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2021. godinu obveznik plaća u jednakim tromesečnim ratama u roku od 45 dana od dana početka tromesečja (15.2, 15.05, 15.8, i 15.11.2021. godine), na propisane račune koji su naznačeni u rešenju, sa pozivom na broj u čijoj je strukturi BOP (broj odobrenja za plaćanje).

Privremene tromesečne akontacije u 2022. godini, počev od prve koja dospeva 15.2.2022. godine, uplaćuju se sa pozivom na broj u čijoj je strukturi BOP, opredelјen za uplatu obaveza za 2022. godinu i koji je prikazan u samom rešenju.

Potrebno je da poreski obveznici prilikom uplata poreskih obaveza za 2021. godinu, odnosno 2022. godinu, postupaju u skladu sa navedenim uputstvima  kako bi uplate bile ispravno proknjižene, navodi se u saopštenju.

Foto/ilustracija: podunavlje.info ©    

Skorašnji članci

error: Content is protected !!