Regionalni čelindž fond u Srbiji: Podrška projektima dualnog obrazovanja

18. februar 2021 – Projekat Regionalnog čelindž fonda predstavljen je danas u Srbiji – Fond izdvaja od 150.000 do 600.000 evra za podršku projektima dualnog obrazovanja.

„Kvalifikovani kadrovi jedan su od glavnih preduslova za jačanje konkurentnosti srpske ekonomije, budući da nema jakog stručnog obrazovanja bez jake veze sa privredom“, istaknuto je danas na nacionalnoj konferenciji posvećenoj predstavljanju Regionalnog Challenge fonda.

Regionalni Challenge Fond je 1. februara objavio poziv za podršku investicijama u projekte dualnog ili kooperativnog obrazovanja, u iznosu od 150.000 do 600.000 evra po projektu, sa ukupnim fondom od 18,8 miliona evra na nivou šest ekonomija regiona Zapadnog Balkana, a sredstva su obezbeđena zahvaljujući nemačkom Saveznom ministarstvu za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Sredstva su delegirana KfW Nemačkoj razvojnoj banci, a projekat sprovodi Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana kao glavni implementacioni partner.

Poziv za podnošenje prijava objavljen je na www.rcf-wb6.org, a prijave važe za konzorcijume iz šest ekonomija Zapadnog Balkana koji se sastoje od jedne institucije koja pruža  stručno obrazovanje i obuku i najmanje dve kompanije.

Cilj Fonda je da unapredi kvalitet i relevantnost stručnog obrazovanja i obuke za tržište rada kroz finansiranje investicija u opremu i infrastrukturu odabranih projekata dualnog ili kooperativnog obrazovanja i obuke koji se sprovode u okviru partnerstava između obrazovnih organizacija i kompanija.

Skorašnji članci