Računovodstvena komora traži produženje roka za dostavljanje izveštaja

BEOGRAD, 18. februar 2021 – Računovodstvena komora Srbije obratila se molbom Vladi Srbije i Ministarstvu finansija tražeći da se rok za dostavljanje statističkih izveštaja za 2020. godinu, produži sa 28. februara na 31. mart ove godine.

Razlozi zbog kojih se traži da se i ove godine rok pomeri su, između ostalih, kako navode iz Komore, to što je pristup „aplikaciji za dostavljanje finansijskih izveštaja u APR moguć tek od 20. januara, a ne od 1. januara kako bi trebalo“.

Naime, Računovodstvena komora Srbije, podsećaju, inicirala da se pređe na zakonom dozvoljeno, dostavljanje godišnjih finansijskih izveštaja samo jednom u godini i to do 31. Marta. Taj predlog je uvažen i usvojena odredba u Zakonu o računovodstvu sa odloženom primenom. To  bi trebalo da znači da će za dostavljanje finansijskih izveštaja za 2021. godinu rok biti 31. mart 2022. godine.

Skorašnji članci