Javni poziv za podnošenje zahteva za podsticaje za elektrifikaciju polja

BEOGRAD, 22. januar 2021 – Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede raspisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za elektrifikaciju polja u 2021. godini, koji je prenet i na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Smedereva.

Predmet podsticaja su prihvatljivi troškovi investicije za elektrifikaciju polja, koji obuhvataju nabavku kablova i ostale prateće opreme i pripremu terena i priključka na elektro mrežu.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od 90 posto vrednosti prihvatljive investicije u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u 2021. godini je 800.000 dinara.

Pravo na podsticaje ostvaruju oni koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to: fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; preduzetnik; privredno društvo i zemljoradnička zadruga – koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.

Zahtevi za ostvarivanje prava na podsticaje podnose se od 1. februara do 1. septembra 2021. godine, poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd ili preko Pisarnice republičkih organa uprave ulica Nemanjina broj 22-26, Beograd, ili

Prilikom podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaj korisnici, između ostale dokumentacije,  dostavljaju predračun za predmet investicije, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva i potvrdu od javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije” da je katastarska parcela koja je  predmet investicije obuhvaćena projektom izgradnje elektro mreže srednjeg ili visokog napona i da je na njoj moguć priključak na elektromrežu.

Detalje javnog poziva možete da pogledate na ovom LINKU:

Foto/ilustracija: pixabay.com

Skorašnji članci