Čiji su naši strujomeri – mora li da se potpiše taj ugovor sa EPS-om

16. januar 2021 –  Mnogo polemike proteklih dana izazvala je vest o preuzimanju mernih uređaja, i svega što pripada toj instalaciji oko i do strujomera, od strane EPS-a, tačnije EPS Distribucije. Kao i obično, nedostatak informacija je učinio svoje, niti je lepo i detaljno objašnjeno, niti su se oni koji su pročitali, to šturo i nedorečeno objašnjenje, potrudili da ga shvate. U najkraćem – ugovor možete ali ne morate da potpišete. Mada…

Svima kojima je ovih dana na kućnu adresu stigao pomenuti ugovor mnogo šta je ostalo nejasno. Počev od toga što iz njega proizilazi da praktično moraju nekom da poklone ono što su uredno kupili kada su, recimo, pravili kuću. Da ne govorimo da je samo uvođenje struje koštalo i svih hiljadu i po maraka, koliko je trebalo da se izdvoji za tzv. „elektronsku saglasnost“, ma šta to bilo.

Uskopistile su se i razne organizacije za zaštitu potrošača. Listom tvrde da je cela stvar sa potpisivanjem tih ugovora protivzakonita. Pozivaju se i na Zakon o metrologiji (dobro ste pročitali „metrologija“ ne meteorologija, i takav ima). Naime, po njihovom tumačenju, tamo je jasno navedeno da se o da o svim mernim uređajima „počev od pijačne vage do električnog brojila, gasomera, mora da se stara imalac, vlasnik ili korisnik mernog uređaja“. Zakon je relativno svež, iz 2016. godine, nije ni preveliki, no to ne nađosmo, mora biti da nismo otvorili pravi, tako da moramo da im verujemo na reč.

U jednom su zaštitnici potrošača pouzdano u pravu; brojila moraju da budu baždarena i o tome mora da se podnese dokaz korisnicima, nije dovoljna samo ona plomba. Ko je dobio potvrdu da su brojila baždarena? Mada, ko je i tražio, kada dobijete račun platite koliko piše, ako je baš preveliki a onda reklamirate, pa šta bude… Činjenica da bi svi merni uređaji po zakonu trebalo da budu baždareni, od vage na pijaci do radara saobraćajne policije, i da o tome morate da, na zahtev, budete informisani. Ali, pokušajte prodavačici na pijaci ili, još gore, pripadnicima saobraćajne policije da tražite dokaz o baždarenju… Možete samo da dobijete batine. Od prodavačice, policija ne bije.

A šta kaže EPS? Oni tvrde da prema Zakonu o energetici, brojilo za električnu energiju, merno razvodni orman u kome se ono nalazi, priključni vod, instalacije i oprema u merno razvodnom ormanu predstavljaju deo distributivne elektro-energetske mreže. Dakle, sve je to njihovo. Zakon o energetici je, navode, definisao i to da svi ti uređaji treba da budu u vlasništvu operatera distributivnog sistema najkasnije do kraja 2020. godine. Taj rok je, očigledno, probijen, ali koji kod nas nije… Cilj je i da se, objašnjavaju, na ovaj način osujeti uvođenje nelegalnih priključaka i spreči krađa struje. Upućeni u problematiku tvrde da je do ove odluke došlo i jer je neko shvatio da se na taj način pravi prekršaj, pošto EPS strujomere baždari i popravlja, praktično se meša u tuđu imovinu, i da je ovo sada legalizacija faktičnog stanja. U suprotnom bi za ovo neko mogao, jednom, da odgovara.

I na kraju, morali da se potpiše taj ugovor, da EPS-u predamo/poklonimo strujomere? Pa, ne mora. Ali, u slučaju da ne potpišete bićete odgovorni „za ispravnost i održavanje opreme i uređaja“. Svaki eventualni kvar, zamena brojila, ormana i slično, naravno i troškovi baždarenja, koje je obavezno na svakih najmanje 12 godina, ide na vaš račun. Pri tome, nećete moći da se pozovete na neispravnost brojila ukoliko, recimo, reklamirate račun. Kako da tvrdite da vam je neko naplatio više ako je to mereno vašim uređajem?

Sve u svemu, tamni vilajet, ko potpiše kajaće se, ko ne potpiše kajaće se.

Foto/ilustracija: commons.wikimedia.org

Skorašnji članci