JKP Parking servis: I bez podizanja cena može da se posluje pozitivno

SMEDEREVO, 14. januar 2021 – Prošla, 2020. godina,  bila je jedna od težih za poslovanje javnih komunalnih preduzeća, imajući u vidu pandemijsku situaciju, pa je takav slučaj i Javnog komunalnog preduzeća Parking servis Smederevo. Kako su se u tim okolnostima snašli i koji su planovi za ovu godinu, razgovarali smo sa direktorom, Nikolom Matejićem.

Najbitnije je da je preduzeće nastavilo praksu pozitivnog poslovanja koja traje od 2015. godine, a podsećam da JKP Parking servis posluje kao zasebno preduzeće od 2011. godine. I pored smanjenog prihoda zbog pandemije, pozitivno poslovanje je obezbeđeno dodatnim smanjenjem troškova i, što je naročito bitno, cene naših usluga nisu povećavane od 2015. godine. 

Koliko parking mesta ima u Smederevu? Na koliko vozila, koji je broj registrovanih automobila u gradu i koja je frekvencija u saobraćaju? Koji bi, u skladu sa tim, bio optimalni broj parking mesta i koliko je podizanje montažne garaže tu pomoglo, koji je efekat?

Broj parking mesta na kojima se naplaćuje parkiranje je 1468, a broj registrovanih automobila u Smederevu je oko 40.000. Na primer, u Beogradu je 23 registrovana automobila po parking mestu koje se naplaćuje, tako da smo relativno blizu te cifre. Ono što presudno utiče na dostupnost parking mesta je i uređenost javnog prevoza, broj parking mesta koji se naprave prilikom izgradnje stambenih zgrada itd. Ono čemu treba težiti je da se na najfrekventnijim mestima obezbede dodatna parking mesta. Izgradnjom garaže je povećan broj parking mesta u delu grada gde je više institucija, tako da je svako novo parking mesto od izuzetnog značaja. 

Parking servis je, neki korisnici vaših usluga to možda ne znaju, zadužen i za održavanje infrastrukture, pored ostalih poslova kojima se bavi, poput održavanja semaforske, vertikalne i horizontalne signalizacije na teritoriji grada, održavanja postojećih i postavljanja novih autobuskih stajališta…

Tako je. JKP Parking servis se pored svoje osnovne delatnosti bavi i nizom drugih poslova bitnih za funkcionisanje grada. Samo u 2020. godini, Parking servis je ugradio 600 tona asfalta za krpljenje udarnih rupa i 900 tona kamenog agregata – rizle. Obnovljena je horizontalna signalizacija u dužini od 170 kilometara i oko 5000 metara kvadratnih poprečnih linija. Zamenjeno je 230 saobraćajnih znakova i postavljena su tri nova saobraćajna ogledala. Postavljeno je i sedam novih autobuskih stajališta.

Pored održavanja putne i saobraćajne infrastrukture, jedna od bitnih delatnosti je i projektovanje, odnosno izrada saobraćajnih projekata. 

Preduzeće je do sada izradilo više projekata za tehničko regulisanje saobraćaja u naseljenim mestima, u Saraorcima, Vodnju, Osipaonici, Lugavčini, Seonama, Landolu… Izradili smo i projekte svih semaforizovanih raskrsnica. U toku ove godine je predviđeno kompletno opremanje svih naseljenih mesta za koje postoje projekti i izrada projekata za ostala naseljena mesta. 

Delimično ste to pomenuli, kakvi su planovi na početku 2021. godine?

U ovoj godini je planirana kompletna rekonstrukcija parkirališta u Ulici nosilaca albanske spomenice, kao i u Ante Protića. U saradnji sa gradskom upravom, potražićemo načine da proširimo kapacitete na lokacijama na kojim dolazi do zagušenja, kod bolnice, u Karđorđevoj… Plan je i da pokušamo da rešimo problem parkiranja u naseljima Miloja Đaka i Papazovac, najavljuje u intervjuu za Podunavlje.info direktor u Javnom komunalnom preduzeću Parking servis Smederevo.

Skorašnji članci