Javni poziv za učešće u programu profesionalnih obuka za nezaposlene

POŽAREVAC, 28. decembar 2020 – Regionalna razvojna agencija „Braničevo-Podunavlje“, u partnerstvu sa Regionalnom agencijom za razvoj Istočne Srbije – RARIS, sprovodi program profesionalnih obuka za nezaposlene u okviru projekta „Veštine za poslove – Unapređivanje prilika za zapošljavanje i socijalnu inkluziju marginalizovanih grupa kroz poboljšanje poslovnog okruženja u Istočnoj Srbiji“. Za učešće u programu, koji finansira Kraljevina Norveška kroz projekat „Norveška za vas – Srbija“, mogu da se prijave zainteresovani iz nerazvijenih opština sa područja Podunavskog i Braničevskog okruga.

Program će biti realizovan za ukupno 80 polaznika, za koje će obuke biti potpuno besplatne, dok polaznici snose eventualne prateće troškove (hrana, troškovi puta i sl.). Nakon završetka procesa prijava, biće formirane grupe i definisane lokacije na kojima će se realizovati pojedine obuke, o čemu će svi prijavljeni biti obavešteni.

– Sektori u okviru kojih su planirane obuke za različita zanimanja: turizam i povezane uslužne delatnosti, digitalni marketing.

– Ko može da se prijavi: nezaposleni i to:

 1. mladi (18-29 godina),
 2. žene,
 3. ruralno stanovništvo, i
 4. pripadnici drugih osetljivih grupa,

sa prebivalištem na teritoriji neke od programskih opština, tj:

 1. Golubac,
 2. Veliko Gradište,
 3. Petrovac na Mlavi,
 4. Kučevo,
 5. Žagubica,
 6. Malo Crniće,
 7. Žabari,
 8. Velika Plana,
 9. Smederevska Palanka.

– Gde će biti realizovane obuke: Golubac, Veliko Gradište, Petrovac na Mlavi, Velika Plana. Napomena: obuka će biti realizovana na lokaciji gde postoji min. 5 prijavljenih polaznika za konkretno zanimanje.

– Kako će se realizovati obuke: deo obuka biće realizovan kroz teoretska predavanja, deo kroz praktičnu nastavu, a na kraju je predviđeno polaganje ispita na osnovu kojeg će polaznici dobiti sertifikat o stručnoj spremi. Zainteresovani polaznici će takođe imati mogućnost da dodatno pohađaju licenciranu obuku za početnike u poslovanju.

–  Kad će biti realizovane obuke: načelno od februara do juna 2021. godine

– Način prijave: popunjavanjem formulara na linku:  https://forms.gle/ymw1UByLwA51792t5

– Rok za prijavu: 20. januar 2021.

Za dodatne informacije, kontaktirajte:

Regionalna razvojna agencija „Braničevo-Podunavlje“ – RRA BP

Stari korzo 30/3, Požarevac

012/510-824, 511-823

office@rra-bp.rs

Skorašnji članci