Agencija za energetiku: Najjeftinije grejanje na drva, najskuplje na struju

Izvor: Agencija za energetiku Republike Srbije, 15. oktobar 2020 – Najniže troškove grejanja u grejnoj sezoni, koja je danas i zvanično počela, imaće domaćinstva koja se greju na drvo, dok će najviše plaćati oni koji koriste električnu energiju direktno u grejnim telima i kotlovima za etažno grejanje, propan, butan gas i lož ulje, objavila je juče, u iscrpnom objašnjenju koje prenosimo u celosti, Agencija za energetiku Republike Srbije.

Za grejanje prosečno izolovanog stambenog prostora od 60 m2 na 20oC u toku 16 sati dnevno u celom stanu, 180 dana u grejnoj sezoni, potrebna je energija od oko 9.000 kWh (150 kWh/m2 je prosečna procenjena potrošnja za grejanje u Srbiji).

Najniže troškove energije za grejanje, za navedene uslove, u grejnoj sezoni 2020/2021, prema cenama iz oktobra 2020, imaće domaćinstva koja se greju na drvo u područjima Srbije u kojima se ono može nabaviti po nižim cenama (na primer 4.650 dinara po m3) i ukoliko imaju novije peći čija je efikasnost veća, npr. 65%. U tom slučaju im je za nabavku goriva potrebna 38,3 hilјada dinara za sezonu. Značajno veće troškove, oko 62 hilјade dinara, imaće domaćinstva koja koriste skuplјe ogrevno drvo (sa cenom 6.350 dinara po m3) i imaju peći niže efikasnosti.

Prema prosečnoj ceni prirodnog gasa u Srbiji, za grejanje tokom cele zimske sezone treba izdvojiti 42 hilјade dinara, pri čemu je dodatna prednost njegovog korišćenja i komfor koji pruža. Nešto viši su troškovi grejanja na ugalј (48 do 52 hilјade dinara).

Građanima koji se greju na pelet godišnji troškovi iznose oko 59 hilјada dinara, ako se sagoreva u efikasnijim pećima konstruisanim za ovo gorivo.

Domaćinstva koja koriste termoakumulacione peći imaće troškove od 50 hilјada dinara, ali samo ukoliko se isklјučivo koristi jeftinija noćna električna energija. Dopunjavanje peći korišćenjem skuplјe električne energije samo tokom dva sata dnevno, uvećava troškove za 44%, tako da oni iznose oko 72 hilјade dinara, što je skuplјe od većine alternativnih goriva.

Najveće troškove energije za grejanje imaće domaćinstva koja koriste električnu energiju direktno u grejnim telima i kotlovima za etažno grejanje, propan butan gas i lož ulјe. Za nabavku energenata ili energije, koja je potrebna za grejanje prosečnog stana tokom cele sezone, ona moraju izdvojiti 133 hilјada dinara za električnu energiju, 122 hilјade dinara za propan butan gas, odnosno 85 hilјada dinara za lož ulјe.

U odnosu na prethodnu godinu niže su jedinične cene lož ulјa za 29%, i propan butan gasa za 4%. Ostale cene nisu bitno promenjene.

Navedeni iznosi obuhvataju samo troškove nabavke energije, odnosno goriva, a ne obuhvataju investicione troškove (npr. nabavku peći i ugradnju instalacija centralnog grejanja) i troškove periodičnih pregleda i održavanja, napominju iz AERS-a.

Foto/ilustracije: pixabay,com

Skorašnji članci

error: Content is protected !!