Objavljen javni poziv za izbor rešenja suvenira Kovina u tri kategorije

KOVIN, 4. oktobar  2020 –Turistička organizacija opštine Kovin je objavila javni poziv za učešće na konkursu za izbor suvenira Kovina. Konkurs je otvoren za sva zainteresovana pravna i fizička lica do 26. oktobra, do 12 časova. Dodela nagrada i izložba svih pristiglih suvenira biće održana u Kovinu, 31. oktobra.

Turistički suvenir, kako je objašnjaneno u pozivu, predstavlјa proizvod namenjen turističkoj promociji, mora da ima elemente prepoznatlјivosti lokalne sredine i da bude odraz tradicije, kulturne, istorijske i materijalne baštine Kovina.  Suvenir treba i da zadovolјi umetničke i proizvodne standarde, koji će cenom biti prihvatlјivi u prodaji na slobodnom tržištu. Posebna kategorija su prehrambeni suveniri, proizvodi pripremlјeni na tradicionalan način, karakteristični za gastronomsko nasleđe podneblјa opštine Kovin.

Za izradu suvenira, napomnje se u pozivu, ne mogu se koristiti nerazgradivi već isklјučivo ekološki prihvatlјivi materijali.

Pri izboru će se vrednovati: kvalitet ukupnog koncepta, prepoznatlјivost opštine Kovin, tradicijsko nasleđe, vrednost i originalnost, racionalnost i realnost rešenja, praktičnost i moguća primenjivost u svakodnevnoj upotrebi, kao i ekonomska pristupačnost proizvoda.

Konkursnu komisiju sačinjavaju stručna lica iz oblasti turizma, umetnosti, etnologije i dizajna. Komisija će odlučiti koji je suvenir najbolјi u tri kategorije: tradicionalni, umetnički i gastronomski suvenir (prehrambeni suvenir – jestivi ili dekorativni proizvod).

Ukupan fond za nagrade je 15.000 dinara, od toga po 5.000 dinara za najbolјi rad iz svake kategorije.
Nagrađeni suveniri stiču pravo za dodelu obeležja kvaliteta „Suvenir Kovina 2020“ i namenjeni su za prodaju u objektima Turističke organizacije Kovin. Ostali suveniri koji uđu u najuži izbor na osnovu vrednovanja komisije, mogu se prodavati u Turističkoj organizaciji opštine Kovin, pod uslovima koji će biti regulisani posebnim ugovorom.
Svi zainteresovani autori i proizvođači suvenira, eventualna pitanja i dodatne informacije mogu zatražiti pismenim putem na e-mail: tookovindirektor@gmail.com, sa naznakom „Konkurs za suvenir Kovina“.

Foto/ilustracija: Turistička organizacija opštine Kovin

Skorašnji članci