Završena druga faza radova na sanaciji i restauraciji kapele Dine Mančića

SMEDEREVO, 4. septembar 2020 – Nedavno je, u organizaciji Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture, završena druga faza radova na sanaciji i restauraciji kapele Dine Mančića na starom smederevskom groblјu. Ova faza je obuhvatila fasaderske, molerske, likorezačke, stolarske i bravarske radove, tako da je sada kapela, izgrađena 1884. godine prema projektu dvorskog arhitekte Aleksandra Bugarskog za smederevskog dobrotvora i zadužbinara Dimitrija Dinu Mančića, ponovo zasijala punim sjajem.

Zbog dotrajalosti u celosti je obijen malter, a zatim su zidovi ponovo malterisani, uz pažlјivo izvlačenje svih venaca šablonima izrađenim na osnovu prethodno uzetih otisaka. Zatečeni elementi dekorativne livene plastike sa ornamentom u vidu geometrijskog prepleta i bilјnih vreža, demontirani su zbog veoma lošeg stanja i zamenjeni novim. Svi drveni prozori zbog dotrajalosti su zamenjeni novim, a originalna metalna vrata i stubovi izrađeni od kovanog gvožđa očišćeni su mehaničkim i hemijskim sredstvima i zaštićeni. U skladu sa izvornim izgledom kapele i njenom neovizantijskom arhitekturom, fasade su bojene kombinacijom toplog okera i terakote.

Realizacija druge faze radova  na kapeli Dine Mančića na Starom groblјu u Smederevu takođe je finansirana iz budžeta Grada Smedereva, a trajala je duže nego što je planirano zbog pomeranja početka radova u 2019. godini nakon obustavlјanja i ponovnog raspisivanja javne nabavke, a zatim zbog prekida radova tokom zimskih meseci. Radovi su nastavlјeni tek u maju 2020. godine, po završetku vanrednog stanja uvedenog u martu nakon proglašene pandemije covid 19.

Informacija i foto: Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo

Skorašnji članci