Kreće drugi paket mera za očuvanje radnih mesta i privredne aktivnosti

30. jul 2020 – Realizacija drugog paketa mera podrške privredi od 66 milijardi kreće odmah, najavio je ministar finansija Siniša posle današnje sednice Vlade Srbije na kojoj je usvojen novi set ekonomske pomoći. Paket podrazumeva isplatu 60 odsto minimalne zarade za zaposlene u mikro, malim i srednjim preduzećima u avgustu i septembru, kao i oslobađanje od plaćanja poreza i doprinosa na zarade za jedan mesec.

Ova preduzeća, koja su dobila minimalnu zaradu u julu, ne treba da se prijavljuju za nove mere, jer će po automatizmu dobiti i 60 odsto minimalne zarade u avgustu, kao i u septembru za svoje zaposlene. Prvih 60 odsto prvog minimalca za zaposlene biti na računima poslodavaca biće do 10. avgusta.

I preduzećima koja su osnovana nakon 15. marta ove godine, zaključno sa 20. julom, omogućeno da se prijave za pomoć. Oni moraju da se prijave i popune PPP-PD obrazac a s obzirom na to da je prijavljivanje tokom avgusta, zbog toga će u septembru dobiti dve minimalne zarade.

Uslov za dobijanje pomoći države je i dalje neotpuštanje više od 10 odsto radnika, tri meseca nakon dobijanja poslednje uplate.

Planirano je i da preduzeća iz kategorije velikih pravnih subjekata dobiju pomoć države u vidu 50 odsto minimalne zarade za one radnike koji su imali odluku o prekidu rada i ta preduzeća već imaju ustaljenu proceduru da se do 15. u mesecu prijave sa listom zaposlenih kojima je rad prekinut, kako bi ostvarili pravo na direktna davanja.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!