Opština Velika Plana subvencioniše kamate na kredite poljoprivrednicima

VELIKA PLANA, 22. jul 2020 – Opština Velika Plana uputila je javni poziv nosiocima registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije ove opštine za subvencionisanje kamatne stope za namenske kratkoročne kredite.

Za svaki odobreni kredit nosiocima registrovanih aktivnih poljoprivrednih gazdinstava Opština Velika Plana će subvencionisati kamatu u iznosu od 100 posto.

Troškovi jednokratne naknade za obradu kredita idu na teret korisnika do 1 odsto% od realizovanog iznosa kredita.

Minimalni iznos kredita je 120 hiljada, a maksimalni 500 hiljada dinara, a period otplate glavnice je 12 meseci.

Opština Velika Plana će realizovati uplatu iznosa subvencionisane kamate u celosti po odobrenju kredita korisnicima kredita od strane banke na način  koji je regulisan ugovorom o regulisanju međusobnih odnosa u realizaciji programa subvencionisanja kamatne stope.

Konkurs je otvoren od 21.7.2020. godine i traje do utroška iznosa sredstava predviđenih za ove namene, a krajnji rok za podnošenje zahteva je 30. novembar 2020. godine.

 

Skorašnji članci

error: Content is protected !!