Rani uvid u elaborat PDR-a dela starog korita Jezave u Godominskom polju

SMEDEREVO, 10. jun 2020 – Gradska uprava Smederevo oglasila je rani javni uvid u elaborat za izradu Plana detaljne regulacije za deo starog korita reke Jezave u Godominskom polju u Smederevu. Predviđeno je da uvid traje 15 dana, od danas do 24. juna, u prostorijama Gradske uprave Smedereva, u vremenu od 11 do 13 časova.

Elaborat za izradu Plana detaljne regulacije, kako se navodi, biće dostupan na uvid zainteresovanoj javnosti:  u analognom obliku u prostorijama Gradske uprave Smedereva, Omladinska br oj 1, IV sprat, Grupa za urbanizam i ozakonjenje, kao i u digitalnom obliku na zvaničnoj internet adresi Grada Smedereva www.smederevo.org.rs, međutim, na sajtu nismo uspeli da ga pronađemo.

Elaborat za izradu Plana detaljne regulacije za deo starog korita reke Jezave u Godominskom polju u Smederevu obuhvata delove napuštenog korita na katastarskim parcelama broj 499 K.O. Smederevo i 2067, 3184, 3185 i 3354/1 K.O. Lipe I.

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu da podnesu primedbe i sugestije na izloženi elaborat u toku trajanja ranog javnog uvida u pisanoj formi poštom ili preko pisarnice Gradske uprave Smedereva, Omladinska broj 1, najkasnije do 24. juna, navodi se na sajtu Grada Smedereva.

Ilustracija: Google Maps

Skorašnji članci