Ponovo omogućeno zakazivanja termina za dobijanje lične karte i pasoša

11. maj 2020 – Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu saopštila je da građani od danas mogu ponovo da zakažu termin za vađenje nove lične karte ili pasoša putem portala eUprava.

Moguće je zakazati termin do 60 dana unapred na nekom od šaltera Ministarstva unutrašnjih poslova u oko 80 gradova i opština u Srbiji.

Usluga je dostupna svim registrovanim korisnicima portala eUprava. Ukoliko se zakazuje termin za maloletno dete, potrebno je da elektronski obrazac koji se popunjava (termin koji se zakazuje) glasi na ime roditelja, odnosno staratelja deteta.

Lična dokumenta kojima je istekao rok važenja za vreme vanrednog stanja, važiće do okončanja postupaka i donošenja odluka po zahtevima za izdavanje ličnih dokumenata, koji budu podneti u roku od 30 dana od prestanka vanrednog stanja.

Usluga zakazivanja termina za dobijanje nove lične karte i/ili pasoša

Kako da se registrujem na Portalu eUprava

Skorašnji članci