Upitnik: Socio-ekonomske posledice i uticaj epidemije na lokalne zajednice

8. maj 2020 – Program Swiss PRO saopštio je danas da je rok za popunjavanje upitnika o izazovima i posledicama koje epidemija i vanredno stanje imaju na lokalne zajednice produžen do četvrtka, 14. maja.

Ova anketa će biti sprovedena u 99 jedinica lokalne samouprave u Srbiji u kojima se sprovodi program Swiss PRO, među kojima su Smederevo, Smederevska Palanka i Velika Plana, a biće obuhvaćeni izvršni organi, uprave, skupštine, javna preduzeća i ustanove, centri za socijalni rad, kao i organizacije civilnog društva.

Program Swiss PRO je, u nastojanju da što kvalitetnije odgovori na potrebe korisnika kojima je ovaj razvojni program namenjen, pripremio upitnik u cilju pravljenja „snimka“ posledica koje epidemija i vanredno stanje imaju na lokalne zajednice, kao i njihovog uticaja na život i rad.

Međunarodne organizacije i donatori, kao i Vlada Republike Srbije, zainteresovani su da bolje razumeju uticaje i posledice epidemije/mera vanrednog stanja na lokalnom nivou. Cilj ovog upitnika je dobijanje nalaza za određivanje prioriteta podrške lokalnim samoupravama, lokalnim zajednicama i građanima, koja će uslediti kako neposredno po okončanju vanrednog stanja, tako i dugoročno, u godinama koje dolaze.

Upitnik, koji je anoniman i biće korišćen isključivo unutar programa Swiss PRO, trebalo bi da da veoma važan doprinos uvidima, zaključcima i preporukama koje će proizaći iz analize svih prikupljenih odgovora i koje će potom biti podeljene sa donatorima i indirektno sa nadležnim nacionalnim institucijama.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!