Zaštita jabuke u fazi precvetavanja i formiranja plodova

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 28. april 2020 – Zasadi jabuke se nalaze u fenofazama precvetavanja i formiranja plodova. Ovaj period je jedan od najosetljivijih za nastanak primarnih infekcije čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke. Visok procenat dozrelosti peritecija (60-70%) i nizak procenat ispražnjenosti (10-20%) ukazuje da će se pri prvom narednom vlaženju osloboditi veliki deo potencijala askospora. Shodno tome dalje mere zaštite od ovog prouzrokovača bolesti treba provoditi preventivno korišćenjem fungicida:

  • KARDINAL u koncentraciji 0,1% ili MANKOGAL 80 u koncentraciji 0,25% + SEKVENCA u koncentraciji 0,03%.

Upotrebom fungicida KARDINAL istovremeno se suzbijaju i patogeni koji uzrokuju alternarijsku pegavost lista i ploda jabuke (Alternaria spp) kod osetljivih sorti iz grupe Delišes.

Tokom sledećih fenofaza razvoja doći će do razvoja nove vegetativne mase osetljive na prouzrokovača pepelnice. Za suzbijanje primarnih i sprečavanje nastanka sekundarnih zaraza preporučuje se fungicid:

  • LUNAR u koncentraciji 0,02%

U periodu precvetavanja počinje formiranje kolonija krvave vaši, lisnih vaši, polaganje jaja lisnih minera, kao i piljenje larvi jabukine ose koje se ubušuju u tek zametnute plodove. U cilju suzbijanja ovih štetočina preporučuje se primena insekticida HARPUN u koncentraciji 0,1%+ TONUS u koncentraciji 0,05%.

U početnim fazama rasta i razvoja plodova stručnjaci Galenike Fitofarmacije preporučuju upotrebu folijarnog đubriva FERTIGAL CaB organo. To je proizvod na bazi kalcijuma sa dodatkom bora koji olakšava usvajanje i translokaciju kalcijuma kroz biljku. Pozitivno utiče na bolju deobu ćelija ploda i poboljšanje kvaliteta plodova. Doza primene 2-3 l/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika-Fitofarmacija

 

Skorašnji članci

error: Content is protected !!