Agencija: Pesak sa istoka izazvao povišenu koncentraciju PM10

30. mart 2020 – Zagađenje vazduha, naročito ono prošlog petka, kada je Beograd bio najzagađenija prestonica u svetu, a ni u Smederevu i drugim gradovima nije bilo mnogo bolje, posledica je „spoljnog faktora“. Tako tvrde iz Agencije za zaštitu životne sredine.

Državna mreža za monitoring kvaliteta vazduha Agencije za zaštitu životne sredine detektovala je visoke koncentracije suspendovanih čestica PM10 i nešto manje koncentracije PM2.5 tokom noći 26./27. marta kao i naredna dva dana, kada su one beležile vrednosti i do 500 µg/m3, potvrđuju iz Agencije i konstatuju da se „s obzirom na do sada nezabeleženu pojavu od uspostavlјanja automatskog monitoringa kvaliteta vazduha (2010. godine) tragalo se za uzrokom ove pojave“. Utvrđeno je, navode iz Agencije, da ne postoji nijedan izvor emisija na teritoriji Srbije i u okolnim zemlјama koji bi mogao da uzrokuje ovakve vrednosti koncentracija na toliko širokom području.

Agencija, dalje se navodi,  ima blisku saradnju sa Evropskom agencijom za životnu sredinu iz koje proizilazi pristup The Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) Programu Evropske unije za osmatranje (slike date dole). Rezultati globalne mreže za praćenje transporta peska na velike udalјenosti doveli su do zaklјučka da je dominantni doprinos ovoj pojavi bio atipičan transport ogromne količine peska sa udalјenosti više hilјada kilometara sa istoka što je posledica meteorološke sinoptičke situacije koja je uslovila da vazdušna masa sa istoka prodre duboko u centralnu Evropu kao i njen i zapadni-severozapadni deo.

Sada je vrednosti koncentracija suspendovanih čestica su ponovo u normalnom opsegu, tvrde iz Agencije.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!