Swiss PRO: Javni poziv „Snage udruži, podršku pruži“

3. mart 2020 – Program Swiss PRO objavio je javni poziv pod sloganom „Snage udruži, podršku pruži“ koji ima za cilj povećanje dostupnosti i kvaliteta usluga socijalne zaštite za najmanje 500 korisnika i korisnica iz ranjivih društvenih grupa. Javni poziv je otvoren do 10. aprila 2020. godine, a pravo učešća ima 96 gradova i opština, među kojima su i Smederevo, Smederevska Palanka i Velika Plana.

Vlada Švajcarske će kroz ovaj poziv sa 242.000 evra podržati do 20 lokalnih samouprava u uspostavljanju efikasnog i održivog sistema socijalne zaštite na lokalnom nivou.

Lokalne samouprave će biti podržane sa do 12.100 evra po projektu čiji cilj može biti uspostavljanje nove standardizovane usluge socijalne zaštite koja se trenutno ne pruža, proširenje postojećih usluga socijalne zaštite radi uključivanja većeg broja korisnika ili pilotiranje inovativne usluge socijalne zaštite.

Program posebno ohrabruje lokalne samouprave da u predloge projekata uključe uspostavljanje međuopštinske saradnje i međusektorskog pristupa, a dodatno će biti vrednovano i ako predlozi projekata sadrže izrađenu analizu potreba ranjivih grupa na lokalnom nivou, utrošak namenskih transfera u 2019. godini, kao i određen način praćenja usluga. Takođe, projekti mogu uključivati partnerstvo sa lokalnim Centrom za socijalni rad.

Kako bi zainteresovane jedinice lokalne samouprave saznale sve detalje javnog poziva – uključujući način prijavljivanja, kriterijume za izbor projekata i dozvoljene troškove, program Swiss PRO će organizovati informativne sesije prema sledećem rasporedu:

Šabac, utorak, 10. mart, početak u 12 časova (Centar za stručno usavršavanje, Nikole Tesle 1A).

Užice, sreda, 11. mart, početak u 12 časova (Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Nemanjina 52).

Kraljevo, četvrtak, 12. mart, početak u 12 časova (Gradska uprava, Trg Jovana Sarića 1).

Kragujevac, petak, 13. mart, početak u 12 časova (Biznis inovacioni centar, Trg topolivaca 4).

Niš, utorak, 17. mart, početak u 12 časova (hol Gradske kuće, 7. jula br. 2).

Smederevo, četvrtak, 19. mart, početak u 12 časova (Regionalni centar za obrazovanje zaposlenih u obrazovanju, Goranska bb).

Zaječar, petak, 20. mart, početak u 12 časova (Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije – RARIS, Trg oslobođenja bb).

Dodatne informacije o javnom pozivu, kriterijumima za izbor projekata, načinu konkurisanja i dokumentacija za prijavljivanje dostupne su na internet stranici programa Swiss PRO.

Program podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a sprovodi UNOPS u partnerstvu sa SKGO u 99 opština u Srbiji.

Skorašnji članci