Za projekte lokalnih samouprava 520 miliona iz budžeta

27. januar 202 – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, iz budžetskog fonda, namenilo je 520 miliona dinara, kako se navodi u objavi, za unapređenje infrastrukture i rada lokalnih samouprava. Ministarstvo je objavilo i Program i Pravilnik, i Izmene pravilnika, period realizacije je januar-decembar 2020, a konkurs će, kako pišu „Večernje novosti“,  biti raspisan do kraja ove nedelje.

Namena je učešće u obezbeđivanju nedostajućeg dela sredstava u punom ili delimičnom iznosu za realizaciju novih ili završetak započetih projekata koji se finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave a od posebnog su značaja za lokalni ekonomski razvoj, investicije i zapošlјavanje u jedinici lokalne samouprave. Sredstva mogu da budu iskorišćena i za pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u organizaciji kulturnih sportskih, turističkih i drugih manifestacija koje su od posebnog značaja za građane na njenoj teritoriji, kao i realizaciju različitih oblika pomoći licima koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima, kao i licima sa posebnim potrebama. Takođe i realizaciju projekata koji doprinose preventivnom delovanju na smanjenju rizika od klimatskih promena, kao i elementarnih i drugih nepogoda, a sve u cilјu zaštite imovinskih interesa jedinica lokalne.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!