I građani plaćaju taksu za zaštitu životne sredine – 1.200 dinara godišnje

14. decembar 2019 – Pošto je objavljen kompletan tekst Uredbe o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje negativno utiču na životnu sredinu prema količini zagađenja jasno je da će i građani, svi koji plaćaju porez na imovinu, od 1. januara biti obveznici ove takse.

U članu 4 stoji da su “aktivnosti fizičkih lica koje utiču na životnu sredinu: korišćenje električne energije, korišćenje grejnih uređaja, korišćenje hemijskih sredstava, korišćenje proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, proizvodnja i prerada hrane i druge aktivnosti”. Dakle, nema izuzetaka. Taksa sleduje svima. Jedino će popust imati oni koji ne koriste nekretninu na koju plaćaju porez na imovinu; oni će plaćati 50 posto takse, 600 dinara.

Cilj države, kako je objašnjeno, jeste da dođe do fonda od oko pet milijardi na godišnjem nivou, kako bi bilo dovoljno novca koji bi moga da se investira u zaštitu životne sredine, a na koji ekološki problem će te pare biti usmerene odlučivaće lokalne samouprave.

Skorašnji članci