Štampanje rešenja PIO fonda od sada i na Brajevom pismu

BEOGRAD, 19. jul 2019 – Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević naložio je Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje štampanje rešenja i ostalih podnesaka iz nadležnosti te ustanove i na Brajevom pismu.

Prema njegovim rečima, štampanjem rešenja na Brajevom pismu dodatno se unapređuje položaj slepih i slabovidih osoba i omogućava im se lakša upotreba neophodne dokumentacije i dodao i da drugi državni organi treba da slede primer Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

U cilju prevazilaženja problema sa kojima se suočavaju slepe i slabovide osobe, Ministarstvo je za potrebe Saveza slepih Srbije, a na inicijativu predsednika Srbije, u toku 2017. godine obezbedilo nabavku dva Brajeva štampača sa pratećom opremom, u ukupnom iznosu od 5.234.504 dinara.

Realizacijom ove inicijative doslednije će se primenjivati odredbe Zakona o sprečavanju diskriminacija osoba sa invaliditetom. Ovim zakonom je utvrđeno da su organi javne vlasti dužni da preduzimaju mere za obezbeđenje ravnopravnosti osoba sa invaliditetom u postupcima pred tim organima, kao i da im obezbede uživanje prava bez diskriminacije, navodi se u saopštenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Foto: Vlada Srbije, https://www.srbija.gov.rs

Skorašnji članci