APR upozorava na moguću prevaru korišćenjem imena Agencije

BEOGRAD, 25. jun 2019 – Agencija za privredne registre upozorila je danas građane da koverte sa uplatnicom za „upis promene u PrivredniRegistar.rs“ ne potiču od Agencije, već da je u pitanju komercijalna ponuda koja nema nikakve veze sa ovim državnim organom, niti sa Registrom privrednih subjekata koji se vodi u Agenciji, u skladu sa zakonom.

Naime, danas se APR-u obratio veliki broj građana koji su primili koverte sa uplatnicama na kojima su štampani iznosi od 2.000, 3.000, 6.000 i više hiljada dinara, čija je svrha „upis promena u Privredni registar“, uz koje su priloženi opšti uslovi na osnovu kojih se može uvideti da je reč o informativnoj ili reklamnoj usluzi, odnosno upisu u svojevrsni imenik koji ima komercijalnu prirodu.

Pojedini privredni subjekti obavestili su Agenciju da su im ovu uslugu telefonom ponudila lica koja su se predstavila kao zaposleni u Agenciji, pa APR naglašava da ne nudi telefonom nikakve usluge, već sa korisnicima komunicira isključivo na osnovu registracionih prijava koje primi na način propisan zakonom.       

S obzirom da je reč o vrsti obmanjivanja javnosti koje može dovesti do nastanka brojnih štetnih posledica, Agencija za privredne registre će o ovome obavestiti Ministarstvo unutrašnjih poslova.    


 Foto: Agencija za privredne registre, apr.gov.rs

Skorašnji članci