Podrška početnicima i postojećim preduzećima za nabavku opreme

6. jun 2019 – Kraljevina Norveška, preko svoje Ambasade u Beogradu, raspisala je javni poziv za podršku početnicima u poslovanju i postojećim preduzećima za razvoj kroz nabavku opreme i uvođenje usluga u nerazvijenim opštinama, a na spisku od 91 lokalne samouprave obuhvaćene projektom nalazi se i Velika Plana. U najkraćem, Planjani, ukupan budžet poziva iznosi 798.000 dolara, a oni koji konkurišu mogu da se nadaju pomoći od  11.400 USD u dinarima, uz sopstveno učešće od 10 odnosno 20 posto.

Detaljne informacije o pozivu, kao i prijavni formulari mogu se preuzeti sa internet stranice www.norveskazavas.org.rs , a popunjene prijavne formulare i prateću dokumentaciju u skladu sa uslovima poziva do 10. jula 2019. treba poslati na rsoc.applications@unops.org 

Svi projekti koji budu dobili finansijsku podršku trajaće najviše 12 meseci.

Projekat “Podrška Kraljevine Norveške razvoju Zapadnog Balkana – Norveška za vas” ima za cilj da doprinese ravnomernom društveno-ekonomskom razvoju u Srbiji kroz povećanje mogućnosti zapošljavanja, posebno ranjivih i marginalizovanih grupa, podršku socijalnoj koheziji, kao i unapređenju lokalne infrastrukture.

Skorašnji članci