Kako je počelo, ostaćemo i bez šuma

BEOGRAD, 21. maj 2019 – Obim radova na pošumlјavanju u 2018. manji je u odnosu na prethodnu godinu za 22 posto, objavio je danas Republički zavod za statistiku. Površina pošumljenog zemljišta za godina dana smanjena je sa 1.984 na 1.547 hektara, a radovi na podizanju zaštitnih pojaseva u 2018, u odnosu na prethodnu godinu, smanjeni su za 184 hektara.

Od četinarskih vrsta drveta najzastuplјenija je smrča, sa 372 hektara pošumlјene površine, a od lišćarskih vrsta drveta najzastuplјenija je topola, sa 254 hektara pošumlјene površine.

Najviše je pošumljeno u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije, nešto manje u Vojvodini, a najmanje u Beogradskom regionu, stoji u izveštaju Republičkog zavoda za statistiku.

Foto/ilustracija: pixabay.com

Skorašnji članci

error: Content is protected !!