Crveni krst dobio tretman koji zaslužuje

SMEDEREVO, 31. mart 2019 – Izmenama i dopunama Odluke o pravima socijalne zaštite u gradu Smederevu predviđeno je posebno poglavlje (VI) kojim se definiše sufinansiranje aktivnosti Crvenog krsta Srbije – Crvenog krsta Smederevo. Novim članom 68,  smederevski Crveni krst za svoje planirane i realizovane aktivnosti na godišnjem nivou sufinansiraće se iz budžeta grada Smedereva za 2019. u iznosu od sedam miliona.

Prethodnom nije bilo predviđeno sufinansiranje programskih aktivnosti ove humanitarne organizacije, za koju se, najblaže, može reći da je bila u nemilosti donosilaca odluka u Smederevu. Tako je u aprilu prošle godine uskraćena usluga pripreme i podele besplatnog obroka Narodne kuhinje Crvenom krstu Smederevo, koji je to  obavljao u 2017. po ceni obroka od 79,57 bez PDV-a (74 dinara krajem godine), da bi 2018. Grad Smederevo zaključio ugovor sa firmom iz Vrčina koji je ovu uslugu naplaćivao 110 dinara bez PDV-a. Iz to razloga, devet miliona i 400 hiljada (u hrani), koje je Crveni krst Srbije bio opredelio kao pomoć za pripremanje obroka Crvenom krstu Smederevo, raspoređeno je drugim opštinama i gradovima.

S razlogom se postavlja pitanje zašto se tek 2019. Crveni krst Smederevo našao prvi put na budžetu.

Zakonom o Crvenom krstu Srbije, u poglavlju Položaj Crvenog krsta Srbije, definisano je da Crveni krst Srbije jeste humanitarna, nezavisna, neprofitna i dobrovoljna organizacija: „U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, odnosno delatnosti Crveni krst Srbije uživa pomoć nadležnih državnih organa, organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave“, navodi se pored ostalog.

Ovo „uživa pomoć jedinica lokalne samouprave“ u Smederevu je, očigledno, bilo zanemareno.

Prošle godine bila je planirana vežba spasavanja na vodi „Metalor 2018“ u saradnji sa Crvenim krstom Srbije, a trebalo je da pored aktivista Crvenog krsta Smederevo, učesnici budu Vatrogasno-spasilačka četa iz Smedereva , Ribočuvarska služba, kao i druge organizacije koje raspolažu opremom za aktivnosti na vodi. Vežba nije održana, zvanično „iz nepoznatih razloga“, a nezvanično zbog „nerazumevanja lokalne samouprave“.

Značaj i uloga Crvenog krsta na delu su dokazani nebrojeno puta, i u bliskoj prošlosti, tokom katastrofalnih poplava 2014. godine.

Foto: Crveni krst Smederevo FB

Skorašnji članci