Zaštita zasada kajsije

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 12. mart 2019 – U regionima gajenja rane kajsije, zasadi se nalaze u fenofazi početka otvaranja cvetnih pupoljaka.

Galenika Fitofarmacija poručuje da će padavine najavljene u narednim danima stvoriti povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica koštičavog voća (Monilia laxa), koja se ostvaruje preko žiga tučka.

Obzirom na izuzetnu osetljivost kajsije na ovog patogena, u zasadima gde je počelo cvetanje pre najavljenih padavina preporučujemo tretman jednim od navedenih fungicida:

  • NEON (a.m. ciprodinil) – u koncentraciji 0,05%
  • GALOFUNGINT (a.m. metil tiofanat) – u koncentraciji 0,05-0,1%
  • ATLAS (a.m. ciprodinil + fludioksonil) – u dozi od0,8 kg/ha
  • AKORD (a.m. tebukonazol) – u dozi od 0,75 lit/ha.

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Skorašnji članci