Projekat „Zidovi ćute, ti nemoj – prijavi nasilje“

SMEDEREVO, 30. novembar 2018 – Udruženje za promovisanje slobode izražavanja – Podunavska inicijativa je na portalu Podunavlje.info i istoimenoj Fejsbuk stranici, od 1. septembra do danas, 30. novembra, realizovalo projekat „Zidovi ćute, ti nemoj – prijavi nasilje“. Za tri meseca implementacije, objavljeno je 14 medijskih sadržaja (tekstova) i 14 audio sadržaja, praktično radio emisija, svaka u trajanju od desetak minuta, namenjenih, pre svega, slepim i slabovidim osobama. Razgovarali smo sa stručnjacima na temu porodičnog nasilja, iz javnog i civilnog sektora. Žrtve nasilja, ali i “tihi svedoci” ispričali su nam svoje i tuđe potresne priče. Organizovali smo tribinu povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Na samom kraju tromesečnog rada, povodom završnice projekta, neki od članova projektnog tima preneli su svoje utiske.

„Imajući u vidu da nasilje u porodici u više od 75% slučajeva trpe žene, fokus projekta „Zidovi ćute, ti nemoj – prijavi nasilje“ je bio upravo na tom segmentu, ali je takođe, skrenuta pažnja na specifičnosti nasilja nad starima, decom i osobama sa invaliditetom. Time je praktično, na lokalnom nivou, javnosti u Smederevu, po prvi put, tema nasilja uz prateću statistiku, raspoložive podatke i iskustva institucija i ustanova, predočena sveobuhvatno i sa više aspekata.

Kroz čitav projekat, autori su nastojali da ohrabre kako žrtve, tako i sve oni koji znaju da neko drugi trpi nasilje, da to prijave. Otuda je korak po korak u tekstovima objašnjena procedura: anonimno prijavljivanje, kome se obratiti, šta se dešava nakon prijave i slično. Isti efekat postignut je objavljivanjem niza priča i iskustava stručnih radnika koje svedoče o tome da izlazak iz porodičnog nasilja jeste težak, ali moguć i da se, čak i u situacijama koje na prvi pogled deluju sasvim obeshrabrujuće (kada je žrtva potpuno ekonomski zavisna, nema posao, drugi smeštaj, ni podršku svoje porodice i roditelja) može pronaći rešenje. Najvažnija poruka projekta u tom smislu bila je da se čitaocima predoči da od toga da li će nasilje biti prijavljeno ili ne, neretko zavisi i da li će se nečiji život okončati na silu i koliko smo svi, kao društvo odgovorni ukoliko se tako nešto dogodi, a niko nije reagovao na vreme. Ne čekajte da vaša majka, sestra, rođaka, komšinica ili prijateljica postanu deo statistike, još jedan u nizu brojeva koji se navode kao slučajevi sa tragičnim ishodom. Spasite ih dok je još moguće, prijavite nasilje“, poručuje Anika Živanović.

„Osim važne osnovne priče o porodičnom nasilju, u ovom projektu posebno sam se bavio nasiljem nad starijima o kojem se malo ili čak uopšte ne priča, a o deci, kao žrtvama nasilja,  govorila je naša sugrađanka koja je i sama i to u dva braka, od obojice, sada bivših muževa doživela porodično nasilje. S obzirom na to da žrtva nasilja često kasnije postane nasilnik, mislim da je dobro  da smo skrenuli pažnju na prevenciju. Siguran sam da će se u skorijoj budućnosti prevenciji nasilja posvetiti mnogo više pažnje, pogovoto je važno preventivno raditi sa mladima. Sve ovo potvrđuje da bi o nasilju u porodici trebalo mnogo više da se govori i u medijima, na primeren, a ne senzacionalistički način. Mislim, i to je veoma značajno, da smo tokom čitavog projekta imali prave sagovornike o svim vidovima nasilja“, smatra Dragan Pavlović.

Nesporno je da su najranjivija od svih kategorija – deca. U nekom narednom projektu, saglasni su autori, trebalo bi da se više pažnje i medijskog prostora posveti upravo njima, u kontekstu ovog projekta, a to je bilo porodično nasilje. Međutim, to je samo prva karika, sledeća je vrtić, škola, odnosno zajednica u širem smislu. Republika Srbija se ratifikacijom Konvencije o pravima deteta Ujedinjenih nacija obavezala da obezbedi ostvarivanje svih prava deteta, a naročito pravo na zaštitu od diskriminacije i svih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, potpunu informisanost, na pravično postupanje i zaštitu privatnosti, kao i da detetu koje je bilo izloženo nasilju i diskriminaciji obezbedi podršku za fizički i psihički oporavak i njegovu socijalnu reintegraciju. Propisima u oblasti obrazovanja i vaspitanja su bliže uređena pitanja zaštite dečjih prava. U okviru Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja je propisana zabrana fizičkog, psihičkog, socijalnog, seksualnog, digitalnog i svakog drugog nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja zaposlenog, deteta, učenika, odraslog, roditelja odnosno drugog zakonskog zastupnika ili trećeg lica u ustanovi. Pravilnikom o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje je bliže regulisano postupanje ustanove u takvim situacijama. Pravilnikom o protokolu su propisani sadržaji i načini sprovođenja preventivnih i interventnih aktivnosti, uslovi i načini za procenu rizika, načini zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, praćenje efekata preduzetih mera i aktivnosti.  Ali, o svemu tome, nekom drugom prilikom.

Na kraju veliko hvala: svim sagovornicama i sagovornicima, svim saradnicama i saradnicima na projektu, kao i medijima koji su promovisali projekat, posebno Milanu Medenici, Goranu Tomanoviću, Bojanu Cvejiću i Ivani Gvozdenović.

Projekat „Zidovi ćute, ti nemoj – Prijavi nasilje“ sufinansiran je iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja, a stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Skorašnji članci