Ilić: Štrajk advokata u ponedeljak

SMEDEREVO, 28. septembar 2018 – Član Upravnog odbora Advokatske komore Srbije, Gordana Ilić, potvrdila je za Podunavlje.info da će u ponedeljak, 1. oktobra biti organizovana jednodnevna obustava rada advokata u celoj Srbiji.

Prema njenim rečima, štrajk se organizuje kao izraz nezadovoljstva advokature zbog izostanka vidljivih pomaka i konkretnih rezultata u rasvetljavanju krivičnih dela napada na advokate. Ovakva odluka je doneta nakon razmatranja izveštaja predstavnika Advokatske komore Srbije u Stalnom telu za praćenje napada na advokate i unapređenja krivično-pravne zaštite advokata o postignutim rezulattima u predmetima napada na advokate.

“Ovim protestom skrećemo pažnju javnosti da tužilaštvo i policija koji su isključivo odgovorni za sprovođenje istrage i otkrivanje izvršilaca krivičnih dela već duži niz godina nemaju odgovarajući učinak i pokazuju veliku inertnost prilikom preduzimanja istražnih radnji kada je reč o krivičnim delima koja su izvršena prema advokatima u vršenju advokatske službe”, prenosi Ilić navode iz odluke.

Advokatska komora Srbije izražava nezadovoljstvo i zbog postupanja Republičkog javnog tužilaštva koje je zbog navodne zaštite interesa istrage ubistva advokata Dragoslava Miše Ognjanovića prekinulo komunikaciju sa predstavnicima Advokatske komore Srbije. Takvo postupanje AKS ocenjuje kao pokušaj prikrivanja izostanka rezultata i nepoštovanje postignutog dogovora da se advokatura redovno obaveštava o toku ove istrage.

Najavljenim protestom, advokatura Srbije podseća javnost na neophodnost delotvorne zaštite advokata u vršenju advokatske službe što je neophodna pretpostavka za funkcionisanje pravosuđa u svakoj pravnoj državi.

Kako nam je prenela Ilić, koja je do polovine godine obavljala dužnost predsednice Regionalne advokatske komore u Požarevcu (za Braničevo i Podunavlje), tokom obustave rada advokati neće pristupati na ročišta za glavnu raspravu i glavne pretrese pred sudovima, Neće pristupati pred tužilaštvima u istražnim postupcima i postupcima pregovora oko primene oportuniteta ili sporazuma o krivici, Neće pristupati pred organima uprave, javnim beležnicima i privatnim izvršiteljima i neće pristupati u policiju u pretkrivičnim postupcima, osim u slučaju prijema rešenja o zadržavanju i saslušanja pred sudom povodom određivanja pritvora.

Tokom obustave rada advokati će dostavljati sudovima, tužilaštvima i drugim organima samo podneske i preduzimati one radnje koje su vezane za nastupanje prekluzivnih rokova i zaštite maloletnih lica u slučajevima porodičnog nasilja.

Pod radnjama koje su vezane za nastupanje prekluzivnih rokova podrazumevaju se: podnošenje tužbi, žalbi i drugih pismena kod kojih bi propuštanje roka rezultiralo gubitkom prava, kao i pristupanje na sednicu veća drugostepenog suda povodom žalbe u krivičnom postupku, na raspravu pred drugostepenim sudom povodom žalbe u parničnom postupku i na raspravu povodom tužbe u upravnom sporu.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!