„Goša“ u stečaju, radnici i dalјe u fabrici

Izvor: RTS.rs, pripremila: Biljana Jović, 31. jul 2018 – Fabrika šinskih vozila „Goša“ iz Smederevske Palanke u stečaju je od 16. maja ove godine. Do sada niko od bivših radnika nije uspeo da naplati potraživanja na osnovu staža i minulog rada. Ipak, deo entuzijasta ostao je u fabrici i – radi.

Da bi sačuvali svoju fabriku od cepanja stečajem i da bi ostala očuvana sa opremom i lјudstvom kao pravno lice za budućeg investitora koji će je preuzeti, 130 radnika reparira putničke vagone za „Železnice Srbije“.

„Srbija voz“ će dobiti od vagona koji je bio pripremlјen za reciklažu, za sekundarnu sirovinu, dobiće jedan moderan vagon koji će sigurno u narednih 10 godina moći bezbedno i bez problema da vozi našim prugama“, objašnjava Milan Mirković, upravnik putničkih vagona u „Goši“.

„Goša“ je pre stečaja zapošlјavala gotovo 400 radnika, koji nisu uspeli da štrajkom i pregovorima sa poslodavcem i Vladom sačuvaju svoju fabriku, a ni radna mesta. Ostalo je da im se iz stečajne mase nadoknadi staž i minuli rad.

„Fond solidarnosti je prva sigurna stepenica gde ćemo dobiti devet zaostalih minulih zarada i povezaće se 12 meseci staža, a preostala 24 meseca i 12 zarada će se isplatiti u prvom isplatnom redu iz stečajne mase“, najavlјuje Mira Ružičić, rukovodilac pravnih, personalnih i opštih poslova u „Goši“.

Pre samog stečaja, „Goša“ je dogovarala posao za inostrano tržište za period od četiri godine.

„Imamo plan da vrlo brzo, za 10 dana, možda 20, ugovorimo proizvodnju postolјa i teretnih vagona, jer nam 9. i 10. dolazi delegacija iz Irana, biće dva dana ovde i hoće da dogovorimo taj posao koji se najavlјivao pre stečaja“, kaže direktor „Goše“ Milutin Šćepanović.

Takav obim posla podrazumevao bi da se pored trenutnih 130 radnika u fabrici zaposli još najmanje 80. Što za novog budućeg investitora „Goše“ znači da će postati vlasnik pogona na 23.000 kvadratnih metara sa svom opremom i sigurnim poslom, bar za četiri godine.

Skorašnji članci