Pomoć u hrani za najugroženije izbeglice i interno raseljene

SMEDEREVO, 22. januar 2018 – Objavljeni su spiskovi izbeglih i interno raseljenih lica koji će dobiti humanitarne pakete hrane od Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije.

Prema potrebama za humanitarnim paketima u hrani za najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica sa boravištem  na teritoriji grada Smedereva i Odluke o raspodeli humanitarnih paketa Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, Povereništvo za izbeglice i migracije grada Smedereva je utvrdilo spisak na kojem je 10 izbeglih i 60 interno raseljenih lica koji će dobiti humanitarne pakete hrane od Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, a na predlog Komisije Grada Smedereva.

 

Skorašnji članci