Razvijanje samopouzdanja kod osoba sa invaliditetom

SMEDEREVO, 7. decembar 2017 – U prostorijama Međuopštinskog udruženja distrofičara u Smederevu danas je održana tribina koja je za temu imala razvijanje samopouzdanja kod osoba sa invaliditetom. Vodila ju je Vesna Emeršić, socijalni radnik u smederevskom Domu zdravlja.

„Ovakve radionice su važne, jer je uvek veći efekat kada se radi u grupi. U grupi smo svi isti, nema razlika, pomažemo jedni drugima da se izađe iz problema. Zato je grupna terapija najbolja terapija, zato su ovakva druženja neophodna, da bi osobe sa invaliditetom tako mogle da jačaju svoje samopouzdanje“, kazala je Vesna Emeršić.

Pored toga, kako je objasnila, svaki invaliditet je specifičan, tako da nisu iste ni potrebe za ovom vrstom psihološke pomoći, različiti su i stepeni samopouzdanja, kod slepih i slabovidih, gluvih i nagluvih ili osoba koje su vezane za kretanje kolicima.

„Neverbalna komunikacija šalje daleko jače poruke od verbalne, a njihova pozicija je, po prirodi položaja u kome su, pozicija slabijeg. Naša uloga je da pomognemo da veruju u sebe, jer samopouzdanje to i jeste – vera u sebe“, kaže Vesna Emeršić.

Skorašnji članci