U Vuka Karadžića umesto lipa – jasen, platan i grab

SMEDEREVSKA PLANKA, 8. novembar 2017 – U Ulici Vuka Karadžića u Smederevskoj Palanci danas su nastavljeni radovi na rekonstrukciji otvaranjem prostora u asfaltu za podizanje novog drvoreda. Stare lipe koje su na početku radova posečene, o čemu ste mogli da čitate i na našem portalu i oko čega se digla prilična buka u medijskom prostoru uopšte, kako je objavljeno na zvaničnom sajtu Opštine Smederevska Palanka, biće zamenjene jasenovima, plataniima i stubastim grabovima.

Kako je na sajtu takođe objavljeno, otvori u asfaltu koji se prosecaju biće dimenzija 1 puta 1 metar, udaljenost stabala biće 7 metara, a između njih predviđeno je po jedno parking mesto.

Stabla koja će biti posađena pripadaju vrstama Fraxinus oxycarpa ‘Raywood’  (kuglasti jasen), Platanus sp. (platan) i Carpinus betulus ‘Fastigiata’ (stubasti grab) Kuglasti jasen je planiran za sadnju s leve i desne strane od Trga heroja do Ulice Ive Bajazita i to 34 komada, platan je će biti sađen ispred zgrade Palanačke gimnazije, 9 komada, a stubasti grab predviđen je da bude ispred zgrade suda.

Sve sadnice su, kako je navedeno na opštinskom sajtu, prosečne starosti od oko deset godina i prsnog prečnika oko 6 do 10 centimetara. Prilikom sadnje u sadnu jamu biće položena drenažna cev koja treba da dovodi vazduh do korenovog sistema stabla, kao i vodu prilikom zalivanja.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!