Svetski dan slobode medija

 

SINOS, 2. maj 2017 – Povodom 3. maja, Svetskog dana slobode medija, Sindikat novinara Srbije (SINOS) objavio je proglas, u kojim konstatuje da je novinarstvo danas u Srbiji “profesija bez adekvatnog ugleda i moći, a novinari su od nekadašnje “sedme sile” svedeni na prekarne radnike – ljude malo plaćene, nesigurnog zaposlenja i egzistencije”.

Sindikat novinara Srbije ukazuje da su sve priče o slobodi medija uzaludne dok se ne ojača pozicija novinara i medijskih radnika, a jedini način da se to postigne je uspostavljanje socijalnog dijaloga između sindikata i poslodavaca i potpisivanje granskog kolektivnog  ugovora koji će štititi radna i profesionalna prava zaposlenih u medijskoj delatnosti.

SINOS podseća da je to i prvomajska poruka Međunarodne federacije novinara (IFJ) utemeljena na osnovu istraživanja koja su potvrdila da u sredinama gde postoje sindikati i kolektivni ugovori, novinari i medijski radnici imaju jača radna prava, veće plate i bolju zdravstvenu zaštitu.

SINOS, jedini sindikat u Srbiji član IFJ i Evropske federacije novinara (EFJ) pozvao je novinare i medijske radnike  da se “hrabro i solidarno organizuju u reprezentativne sindikalne organizacije, poslodavce u medijima da ne zabranjuju novinarima i medijskim radnicima da se sindikalno organizuju i da formiraju poslodavačku organizaciju koja će biti partner sindikatima u socijalno – ekonomskim pregovorima.

Medijska udruženja i stručna javnost pozvani su da podrže borbu sindikata, a država da napravi ambijent kako bi socijalno – ekonomski dijalog  konačno bio uspostavljen i u Srbiji.

“Jačanjem pozicije novinara vratićemo odgovornost i ugled profesiji i omogućiti da  novinarstvo ostane četvrti stub  demokratije, a ne propagandna mašinerija u službi političara i njihovih tajkuna”, zaključuje se u proglasu Sindikata novinara Srbije.

 

Skorašnji članci