Odobrena sredstva za sanaciju zgrade CZK „Masuka“

VELIKA PLANA, 21. april 2017- Opština Velika Plana je među 13 lokalnih samouprava koje su potpisale ugovore o dodeli bespovratnih sredstava za kofinansiranje projekata unapređenja energetske efikasnosti u javnim zgradama u njihovoj nadležnosti.

Planjani su konkurisali za sredstva za sanaciju zgrade Centra za kulturu „Masuka“. Za tu namenu iz republičkog budžeta opredeljeno je 1.376.368 dinara, iz programa UN za razvoj 3. 607.650 dinara, dok će opština Velika Plana participirati sa 30 odsto sredstava od ukupne vrednosti projekta čija je realizacija procenjena na 7,9 miliona  dinara. Projektom je predviđena zamena stolarije, izrada nove fasade i gradnja potpuno nove podstanice, što bi trebalo d u značajnoj meri doprinese uštedi toplotne energije.

Skorašnji članci