Upotreba znakovnog jezika – ravnopravnost u komunikaciji

SMEDEREVO, 16. mart 2017 – Savez gluvih i nagluvih Srbije i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja organizovali su danas u Smederevu tribinu sa ciljem predstavljanja Zakona o upotrebi znakovnog jezika koji je Skupština Srbije usvojila 2015. godine.

Rukovodilac Grupe za normativne poslove u Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Jelena Kotević, izjavila je za Podunavlje.info da je ideja da se kroz ovakve tribine predstave odredbe Zakona, ne samo članovima lokalnih udruženja gluvih i nagluvih osoba, već pre svega, predstavnicima institucija sistema.

“Usvajanjem ovog zakona, institucije su u obavezi da primenjuju njegove odredbe, učestvuju u otklanjanju komunikacijskih barijera koje su osnovna prepreka u inkluziji gluvih i nagluvih osoba u društveni život zajednice, u svim postupcima u kojima se odlučuje o nekom pravu, obavezi ili na zakonom zasnovanom interesu. Gluve i nagluve osobe imaju pravo na korišćenje znakovnog prevodioca, odnosno upotrebu znakovnog jezika kao svog specifičnog oblika komunikacije”, rekla je Kotević.

Ona je naglasila da je neophodno da sprovođenje ovog zakona obezbedi jedinica lokalne samouprave i u skladu i sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, u obavezi je da pruža usluge na lokalnom nivou koje su namenjene svim ugroženim članovima društvene zajednice među kojima su i osobe sa invaliditetom, pa i gluvi i nagluvi.

“Ministarstvo, sa svoje strane, pruža finansijsku podršku radu 44 kancelarije za znakovne prevodioce u jedinicama lokalne samouprave i finansira rad 49 znakovnih prevodilaca. U Smederevu, konkretno, Ministarstvo finansira rad Kancelarije za znakovne prevodioce koje funkcionišu u okviru lokalnog udruženja gluvih I nagluvih I finansira rad samog znakovnog prevodioca”, rekla je Kotević.

Kotević je apostrofirala i značajnu ulogu medija u širenju svesti zajednice da su gluvi ravnopravni članovi ovog društva, koji bi trebalo da prilagode svoje programe gluvim i nagluvim osobama kako bi bili jednako informisani, ukazujući na nedovoljnu zastupljenost programskih medijskih sadržaja  sa znakovnim prevodom, osim nekoliko izuzetaka informativnih emisija, nepostojanje emisija kulturnog, društveno političkog sadržaja, koje gluve i nagluve osobe mogu da prate na sebi poznatom jeziku.

Svojevrsna promocija značaja znakovnog jezika ali i zajednice gluvih i nagluvih osoba Republike Srbije, u formi tribine, održava se u svim gradovima Srbije sa ciljem da se što veći broj gluvih osoba i čujućih osoba koje su zaposlene u javnim institucijama i državnim organima upozna sa Zakonom o upotrebi znakovnog jezika čijom primenom treba da se obezbedi ravnopravnost u komunikaciji.

Zakon o upotrebi znakovnog jezika usvojila je Narodna skupština Republike Srbije 28. aprila 2015. godine i on je trenutno jedini zakon u Srbiji koji se direktno odnosi na određenu kategoriju stanovništva sa invaliditetom. Tim zakonom uređuje se upotreba znakovnog jezika, odnosno pravo na učenje znakovnog jezika i pravo na upotrebu usluge tumača za znakovni jezik, način upotrebe usluge tumača za znakovni jezik, mere za podsticanje primene i unapređenje upotrebe znakovnog jezika kroz informisanje i obrazovanje na znakovnom jeziku i druga pitanja od značaja za upotrebu znakovnog jezika.

Na tribini u Smederevu, osim predstavnika Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja, učestvovali su čelnici Saveza gluvih i nagluvih Srbije, članovi Gradske organizacije gluvih i nagluvih Smederevo, Gradskog saveza socijalno-humanitarnih organizacija Smederevo i predstavnici Grada Smedereva – Odeljenja za javne službe.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!