Upis prvaka u školskoj 2017/2018. godini

VELIKA PLANA, 16. mart 2017 – Opština Velika Plana obavestila je građane da će osnovne škole počev od 1. aprila otpočeti aktivnosti vezane za upis nove generacije prvaka, kada počinju i aktivnosti za upis predškolaca. Saopštenja prenosimo u celini:

Upis prvaka

OBAVEŠTAVAJU SE GRAĐANI SA TERITORIJE OPŠTINE VELIKA PLANA DA ĆE OSNOVNE ŠKOLE POČEV OD 01. APRILA 2017. GODINE OTPOČETI AKTIVNOSTI VEZANE ZA UPIS NOVE GENERACIJE PRVAKA U ŠKOLSKOJ 2017/2018. GODINI.

U PRVI RAZRED UPISUJU SE DECA ROĐENA OD 01.MARTA 2010. GODINE DO 28. FEBRUARA 2011. GODINE, ALI OSIM NjIH U PRVI RAZRED MOGU DA SE UPIŠU I DECA SA NAVRŠENIH ŠEST GODINA ŽIVOTA, POD USLOVOM DA PROĐU PROVERU SPREMNOSTI ZA POLAZAK U ŠKOLU.

UPIS JE DOZVOLjEN I STARIJOJ DECI OD SEDAM I PO GODINA, KOJA ZBOG BOLESTI ILI DRUGIH OPRAVDANIH RAZLOGA NISU BILA NA VREME UPISANA.

U SKLADU SA NAVEDENIM, POZIVAJU SE RODITELjI DECE NAVEDENOG UZRASTA DA PODNESU PRIJAVU ZA UPIS DETETA U PRVI RAZRED, ŠKOLI NA ČIJEM PODRUČJU IMAJU PREBIVALIŠTE.

UZ ZAHTEV RODITELjI SU DUŽNI DA PODNESU SLEDEĆU DOKUMENTACIJU:

IZVOD IZ MATIČNE KNjIGE ROĐENIH ZA DETE ( DOBIJA SE U MATIČNOJ SLUŽBI OPŠTINE PO MESTU ROĐENjA DETETA );

POTVRDU O MESTU STANOVANjA, ODNOSNO PREBIVALIŠTA ZA DETE ( DOBIJA SE U POLICIJSKOJ STANICI U VELIKOJ PLANI );

LEKARSKU POTVRDU O OBAVLjENOM SISTEMATSKOM PREGLEDU DETETA, ODNOSNO O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI DETETA ZA UPIS U PRVI RAZRED ( DOBIJA SE NADLEŽNOJ SLUŽBI DOMA ZDRAVLjA „DR MILAN BANE- ĐORĐEVIĆ“ VELIKA PLANA );

UVERENjE O ZAVRŠENOM OBAVEZNOM PRIPREMNOM PREDŠKOLSKOM PROGRAMU ( DOBIJA SE U SEKRETARIJATU PREDŠKOLSKE USTANOVE – DEČJEM VRTIĆU );

IZUZETNO DECA IZ OSETLjIVIH DRUŠTVENIH GRUPA MOGU DA SE UPIŠU U ŠKOLU, BEZ DOKAZA O PREBIVALIŠTU RODITELjA I POTREBNE DOKUMENTACIJE.

ZA SVE DETALjNIJE INFORMACIJE ZAINTERESOVANI GRAĐANI MOGU SE OBRATITI SEKRETARIJATIMA OSNOVNIH ŠKOLA.

Pripremni predškolski program

OBAVEŠTAVAJU SE GRAĐANI SA TERITORIJE OPŠTINE VELIKA PLANA DA ĆE PREDŠKOLSKA USTANOVA „DEČJE CARSTVO“ POČEV OD 01. APRILA DO 01. MAJA 2017. GODINE OTPOČETI AKTIVNOSTI VEZANE ZA UPIS NOVE GENERACIJE DECE KOJA TREBA DA POHAĐAJU PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM U ŠKOLSKOJ 2017/2018. GODINI.

U PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM UPISUJU SE DECA ROĐENA OD 01. MARTA 2011. DO 28. FEBRUARA 2012. GODINE.

U SKLADU SA NAVEDENIM, POZIVAJU SE RODITELjI DECE NAVEDENOG UZRASTA DA PODNESU PRIJAVU RADI UPISA DETETA U DEČJI VRTIĆ NA ČIJEM PODRUČJU IMAJU PREBIVALIŠTE.

UZ ZAHTEV RODITELjI SU DUŽNI DA PODNESU SLEDEĆU DOKUMENTACIJU:

IZVOD IZ MATIČNE KNjIGE ROĐENIH ZA DETE ( DOBIJA SE U MATIČNOJ SLUŽBI OPŠTINE PO MESTU ROĐENjA DETETA);

LEKARSKU POTVRDU O OBAVLjENOM SISTEMATSKOM PREGLEDU DETETA, ODNOSNO O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI DETETA ZA UPIS U PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM ( DOBIJA SE U NADLEŽNOJ SLUŽBI DOMA ZDRAVLjA „DR MILAN BANE-ĐORĐEVIĆ“ VELIKA PLANA);

ZA SVE DETALjNIJE INFORMACIJE ZAINTERTESOVANI GRAĐANI MOGU SE OBRATITI PEDAGOGU PREDŠKOLSKE USTANOVE ILI NA BROJEVE TELEFONA: 514-104 i 516-913.

Skorašnji članci