Sutra nastavak Indeksa

SMEDEREVO, 23. januar 2017 – Pred Višim sudom u Smederevu sutra se nastavlja glavni pretres u predmetu korupcije na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, takozvanom slučaju Indeks, u novom ciklusu koji će trajati do kraja januara, a predviđeni su i termini u februaru i martu.

Kako je ranije izjavila predsednica veća, sudija Slađana Bojković, glavni pretres se sada nalazi u završnoj fazi dokaznog postupka, kada je reč o dokazima predloženim od strane tužioca.

Nakon toga, sledi odlučivanje o preostalim predlozima, u šta spada i odluka da li će se svedoci, saslušani u ranijoj fazi glavnog pretresa pre nego što je došlo do izmene veća, ponovo neposredno saslušavati ili će biti izvršen uvid u njihove iskaze.

Pred Višim sudom u Smederevu u toku je jedinstveni krivični postupak po optužnicama Okružnog, sada Višeg javnog tužilaštva u Smederevu iz 2007. i 2008. godine i optužnom predlogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kragujevcu iz 2010. godine.

Takozvani slučaj Indeks, jedan je od najkompleksnijih predmeta u istoriji srpskog pravosuđa, imajući u vidu broj optuženih i broj i vrstu krivičnih dela čije izvršenje im je stavljeno na teret – primanje mita, davanje mita, zloupotrebu službenog položaja i falsifikovanje isprave, a među optuženima su profesori, studenti i osoblje kragujevačkog i beogradskog pravnog fakulteta.

Skorašnji članci