Ko je predsednik?

SMEDEREVO, 2. januar 2017 – Objavljen je poziv za davanje inicijative za dodelu priznanja i nagrada grada Smedereva povodom organizovanja 28. Svetosavskih svečanosti. Poziv bi trebalo da potpiše. ali to ne čini, neimenovani predsednik Odbora za organizovanje Svetosavskih svečanosti.

Tokom januara, tradicionalno se organizuju brojni duhovni i kulturno-umetnički sadržaji, u znak sećanja na jednu od najistaknutijih ličnosti srpske istorije i kulture, saopšteno je na gradskom sajtu.

Povodom Svetosavskih svečanosti, istaknutim pojedincima i pravnim licima, biće dodeljena priznanja i nagrade Grada Smedereva za izuzetne rezultate ostvarene u određenim oblastima rada i stvaralaštva.

Odlukom o priznanjima, nagradama i poveljama grada Smedereva, utvrđeno je da se povodom Svetosavkih svečanosti dodeljuje Svetosavska povelja i Svetosavska nagrada za stvaralaštvo mladih.

„Svetosavska povelja“ se dodeljuje fizičkim i pravnim licima za izuzetne rezultate ostvarene u dužem vremenskom periodu u oblasti prosvete, nauke, kulture i zdravstva.

„Svetosavska Nagrada za stvaralaštvo mladih“ dodeljuje se za najuspešnije rezultate i ostvarenja učenika i studenata, koji imaju prebivalište na teritoriji grada Smedereva, i to:

– učenicima osnovnih i srednjih škola, koji imaju prosečnu ocenu 5.0, koji su u toku školovanja u osnovnoj i srednjoj školi osvojili najmanje  jedno od prva tri mesta na republičkom ili međunarodnom takmičenju u pojedinačnoj konkurenciji iz opšteobrazovnih ili stručnih predmeta i područja rada, u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja , odgovarajućih stručnih društava prosvetnih radnika ili zajednica srednjih stručnih i umetničkih škola;

– studentima fakulteta i akademija, koji su osnovne studije završili u roku sa najnižom prosečnom ocenom 9,60.

Nagrada se dodeljuje za rezultate u prethodnoj školskoj godini.

Inicijativu za dodelu priznanja i nagrada mogu dati preduzeća, ustanove, mesne zajednice, društvene organizacije, udruženja građana, organi jedinice lokalne samouprave.

Pravo inicijative za dodelu priznanja i nagrada imaju i pojedinci i grupe građana sa područja grada Smedereva.

Inicijative za dodelu Svetosavske  povelje i Nagrade za stvaralaštvo mladih, obrazložene podacima o rezultatima rada pojedinaca, odnosno pravnog lica koji se predlaže, dostavite Gradu Smederevu – Odboru za organizovanje Svetosavskih svečanosti (Omladinska 1), najkasnije do 20. januara 2017. godine.

Priznanja i nagrade biće svečano uručene na Svetosavskoj akademiji 26. januara 2017. godine, navodi se u informaciji predsednika Odbora za organizovanje Svetosavskih svećanosti, čije je ime tajna za javnost, ili možda nije.

Skorašnji članci