You are here

Do kraja grejne sezone bez poskupljenja

SMEDEREVO, 29. mart 2018 – Cena nafte na svetskom tržištu u poslednjih pola godine skočila je za više od 50 odsto. Da li, shodno tome, možemo očekivati i više cene grejanja.

Direktor Javnog preduzeća Grejanje Smederevo Vladimir Kulagić, u izjavi za Podunavlje.info, tvrdi da do kraja ove grejne sezone poskupljenja neće biti.

„Cena mazuta je sa 35-36 dinara, bez poreza, uvećana i sada iznosi nešto ispod 48 dinara bez PDV-a. Do kraja ove grejne sezone neće biti novih, viših cena grejanja. Podsećam da finansijska grejna sezona traje od jula tekuće do juna naredne godine“, kaže Kulagić.

„Mi ćemo svakako morati da dogovorimo kako ćemo da funkcionišemo naredne grejne sezone i da li ćemo, i za koliko, korigovati cene, kao što su to već uradili neki gradovi u Srbiji. Cena energenata utiče na ukupnu cenu grejanja sa više od 60 procenata. Važno je da električna energija još uvek nije poskupela, jer dobrim delom utiče na cenu grejanja. Mi ćemo pokušati da sve ostale troškove smanjimo kako bi eventualna korekcija cene bila što manja“, ukazuje direktor.

Rukovodilac Sektora pravnih i opštih poslova u Javnom preduzeću Grejanje Smederevo, Radojka Kuga, s druge strane, istakla je probleme u vezi sa naplatom potraživanja. Preduzeće preduzima, kako kaže, sve raspoložive mere kako bi se naplata poboljšala i dodaje da iako, u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbeđenju, nisu više u obavezi da upućuju opomene fizičkim licima, to i dalje čine radi dobre poslovne saradnje.

„Pre svakog utuženja pošaljemo opomenu korisniku koji duguje godinu dana unazad, što je podložno utuženju. Tako je 2017. godine poslato oko dve i po hiljade opomena fizičkim licima, a u prvom tromesečju ove godine, do 26. marta,poslato je 676 opomena. Od tog broja se veći deo korisnika javi i plati bar deo dugovanja. Ukupan broj tužbi koji je poslat izvršiteljima u 2017. je 387. Na mesečnom nivou pravimo spiskove dužnika koji nisu platili do godinu dana i upućujemo Komori izvršitelja, koja pravi raspored koliko se i kom izvršitelju, od dostupnih šest, šalje tužbi“, kaže rukovodilac Sektora pravnih i opštih poslova u JP Grejanje.

Ukupan finansijski obuhvat po tim tužbama, iznosi oko 20 miliona dinara. Jedan deo je naplaćen, ali veći deo nije. Određeni procenat dužnika nije utužen, objašnjava, zato što nisu poznati svi podaci, neki su preminuli, promenili adrese i slično, a niko nije javio te promene.

„Po tom pitanju, obratili smo se i osnivaču, da nam pomogne u pronalaženju podataka. Tuženja se nastavljaju i u ovoj godini. Do danas smo poslali 110 tužbi, čiji je finansijski obuhvat oko pet miliona dinara, što može da pretpostavi sličnu situaciju kao i prethodne godine. Nudimo i sporazume, mada se sada manji broj korisnika javlja za ovakav vid regulisanja obaveza.

Problemi se javljaju i kod sporazuma, pa opominjemo one koji ne poštuju novonastale obaveze, a pripremamo i tužbe po sporazumu. Ovom prilikom apelujem na sve koji su potpisali sporazum a ne plaćaju da dođu, jer će i po tom osnovu biti tuženi, što samo nagomilava troškove i na štetu korisnika. Pokušavamo na sve moguće načine da stupimo u kontakt sa korisnicima usluga kako im ne bi bili uvećani troškovi, otpisujemo i kamatu ukoliko isplate celo dugovanje, ili polovinu kamate ako zaključe sporazum. Međutim, odziv nije onakav kakav očekujemo“, kaže Kuga.

„Što se tiče pravnih lica i njima šaljemo opomene i zaključujemo sporazume. U poslednje vreme su smanjena dugovanja, ali je ipak prošle godine otišlo desetak tužbi. Tužili smo jednog velikog dužnika – Politiku AD za 2,6 miliona, preko izvršitelja u Beogradu, i tu još nije počela naplata. Finansijski obuhvat po tužbama ostalih korisnika, pravnih lica je oko milion i po dinara. Sa ustanovama nemamo problema, uglavnom redovno izmiruju svoje obaveze.. Zaključeni su sporazumi sa Sportskim centrom i Sportskom halom, ali se pojavljuju problemi sa plaćanjem, pa smo i o tome obavestili osnivača. Pozivamo i pravna lica na zaključenje sporazuma, ili drugi vid regulisanja obaveza, samo da se izbegnu utuženja. U svakom slučaju je najbolje da se obaveze izmiruju na vreme i izbegavaju neprijatne situacije sa utuženjima, a mi i dalje nagrađujemo popustom sve korisnike koji redovno plaćaju za utrošenu toplotnu energiju“ napominje rukovodilac Sektora pravnih i opštih poslova u JP Grejanje.

Čitaj dalje...

Ugovori o snabdevanju toplotnom energijom

SMEDEREVO, 23. januar 2018 – Javno preduzeće Grejanje Smederevo pozvalo je sve korisnike usluga centralnog grejanja da zaključe ugovore o snabdevanju toplotnom energijom. To je bio razlog da o toj temi razgovaramo sa Radojkom Kugom, rukovodiocem Sektora pravnih i opštih poslova u ovom preduzeću.

Kako je objasnila za Podunavlje.info, zaključivanje ugovora je zakonom propisana obaveza i zaključuju ga krajnji kupac toplotne energije i energetski subjekt, odnosno JP Grejanje, u skladu sa odredbama Zakona o energetici i odredbama Odluke o snabdevanju grada Smedereva toplotnom energijom iz 2017. godine (objavljena u Sl. listu grada Smedereva br.6/17-Knjiga 4).

“Akcija je pokrenuta 28. decembra 2017. godine kada su ugovori o snabdevanju toplotnom energijom poslati na adrese svih korisnika u Smederevu, kako bismo uspostavili jedan poslovni odnos, nadam se korektan pre svega, kakav je i do sada bio.”

Da li su i do vas ovih dana stigle reakcije kako navodno u ugovorima “ima nešto skriveno”?

“U ugovorima apsolutno nema ništa skriveno, sve je transparentno. Iskreno, već smo malo i zakasnili oko zaključivanja ugovora, međutim, korisnici se ovih dana masovno odazivaju, kako bismo zajedno ispunili ovu zakonsku obavezu , a i namera nam je bila da sredimo i ažuriramo evidenciju korisnika. Posebno nam prave problem korisnici koji izbegavaju da prijave preminule članove domaćinstva koji su i dalje u našoj bazi podataka evidentirani kao vlasnici, odnosno korisnici. Poznat nam je tačan broj stambenih jedinica koje grejemo, ali ne znamo identitet jednog broja stvarnih korisnika.”

Ugovorom se, koliko vidimo, definišu prava i obaveze energetskog subjekta i krajnjeg kupca?

“Odluka o snabdevanju je objavljena i na našem sajtu, kao i primeri ugovora, tako da se građani mogu detaljno upoznati sa ovom materijom. Svako može da pozove, da dođe u prostorije Preduzeća i dobiće sve potrebne informacije, vezane za zaključenje ugovora. U pitanju je samo da poslovni odnos koji smo imali do sada ozvaničimo. Ovaj ugovor upravo to znači. Ništa se dramatično ne menja, korisnik niti šta gubi, niti posebno dobija nešto novo, osim zakonski uređenog poslovnog odnosa, a režim rada kotlarnica i propisane temperature nisu se menjale decenijama, tako da je to već sve poznato korisnicima.”

Da li kroz ugovor može da se “provuče” povećanje cene?

“Čula sam i takve nesuvisle komentare. Kroz ugovor ne može da se poveća cena. Postoji posebna procedura za povećanje cene .Inicijativa polazi od Preduzeća, ali konačnu cenu utvrđuju nadležni organi lokalne samouprave, odnosno za povećanje cene potrebna je Skupštinska odluka. To je standardna procedura i nema veze sa ugovorima.“

Da li postoji neki optimalan rok koji predviđa završetak ovog posla?

“Pretpostavljam da su korisnici ugovore primili posle novogodišnjih praznika, pa im je potrebno vreme da pripreme dokumentaciju, a u toku su i hladniji dani pa imamo razumevanja, pogotovo za starije osobe koje se verovatno i otežano kreću, stoga očekujemo da se posao privede kraju u januaru, donosno početkom februara, a konačan završetak posla očekuje se krajem februara.”

Kakav je trenutno odziv građana?

„Odziv građana je zadovoljavajući. Početkom sedmice sam imala informaciju da je skoro 30 odsto korisnika potpisalo ugovore. Tokom ove nedelje, dnevno dolazi, zavisno kako koji dan, od 80-100 korisnika. Ugovor se zaključuje lično, ili preko ovlašćenog zastupnika, a od dokumentacije za zaključivanje ugovora neophodno je doneti fotokopiju lične karte i dokaza o vlasništvu.“

Šta mogu da očekuju korisnici koji u optimalnom roku ne potpišu ugovore?

„Apelujemo da korisnici pre svega budu savesni, prema sebi prvenstveno, a potom i prema našem preduzeću koje vrši isporuku toplotne energije . Još uvek nismo razmotrili sve konkretne situacije, mada očekujemo da će ogromna većina potpisati ugovore i pokazati visok nivo odgovornosti. Takođe, koristim priliku da pozovem korisnike da uredno plaćaju svoju obavezu, kako bi izbegli neprijatne situacije i sebi i nama.“

JP Grejanje Smederevo, na kraju da kažemo i to, isporučuje toplotnu energiju iz 14 kotlarnica na mazut i jedne gasne i snabdeva oko 5000 korisnika.

Čitaj dalje...