You are here

Zloupotrebe kartica za parkiranje osoba sa invaliditetom

SMEDEREVO, 17. decembar 2017 – Podunavska inicijativa, u okviru projekta „Za život bez prepreka osoba sa invaliditetom“ koji se realizuje na portalu www.podunavlje.info, ukazuje na jedan od oblika sekundarne diskriminacije osoba sa invaliditetom, zloupotrebe koje se vrše u njihovo ime i na njihovu štetu, korišćenjem neregularnih parking kartica za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Smedereva.

Upravnik JP Parking servis Smederevo Dejan Bosić je u izjavi za Podunavlje.info rekao da je nepravilnost, odnosno zloupotreba kartica za parkiranje osoba sa invaliditetom uočena pre nekoliko dana, slučajno, kada su pronašli dve, a sumnjaju i na krivično delo falsifikovanje, o čemu će konačnu reč dati istražni organi, kojima će proslediti kompletnu dokumentaciju.

„Prilikom interne provere, pronašao sam dva identična matična broja na dva uverenja koje je meni dostavio podnosilac zahteva za izdavanje ove kartice. Kada sam tražio proveru po matičnom broju, dobili smo ime druge osobe koja je preminula 2015. godine. Međutim, proveravajući po tom zavodnom broju, došli smo do imena druge osobe. I kod drugog zahteva je uočena nepravilnost oko forme pisanja, koji se radi po istoj formi obrasca, samo se unose drugi lični podaci. Tu je izostavljen matični broj, a proverom te druge osobe, utvrdili smo da ne ispunjava uslov, procenat invaliditeta, za dobijanje kartice i koji je u zahtevu naveden od 80 odsto, a stvarno je 50 posto. Nisam još uvek uspeo da proverim nekoliko spornih godina, koliko su ove osobe koristile, tačnije zloupotrebljavale pravo na besplatno parkiranje, ali je zloupotreba evidentno vršena u ovoj godini. Takođe je uzurpirano mesto kome je namenjeno i zaista potrebno, osobi koja je ili nepokretna ili teško obolela“, pojasnio je Bosić.

Upravnik je pre dve godine, uz saglasnost direktora i osnivača preduzeća, doneo odluku da se korisnici ovih kartica sa smederevskim registracionim oznakama, parkiraju na svim dozvoljenim mestima, a ne samo na obeleženim.

„Time smo hteli da, kao preduzeće,  izađemo u susret osobama sa invaliditetom, da pomognemo tim ljudima koji imaju realan problem u vezi sa parkiranjem, na primer kod ulaza u bolnicu i na drugim mestima gde im je to pravo do tada bilo onemogućeno ili veoma komplikovano.“

Do donošenja ove odluke, preduzeće je početkom svake godine trebovalo oko 200-250 kartica za osobe sa invaliditetom. Od tada je broj zahteva skoro udvostručen, pa je poslednji put naručeno oko 450, navodi upravnik i dodaje da osim ovih drastičnih primera, ima i drugih zloupotreba. Na primer, vozilo se registruje na osobu sa invaliditetom, drugo lice uzme ovlašćenje i automatski stiče pravo na besplatno parkiranje, kaže Bosić i dodaje da su u takvim situacijama nemoćni.

On izražava spremnost da se pomogne osobama sa invaliditetom, pri tome je, kako je rekao, zgrožen kakvim se sve prevarnim radnjama služe takozvane „normalne“ osobe iz ličnih interesa, a na očiglednu štetu osoba kojima je pomoć zaista potrebna.

„Najblaže rečeno, sramota je čime se sve ljudi služe. Sada ćemo sve ove zahteve, od 2015. godine do danas, ima ih više od 1000, detaljno da pregledamo i sve predmete na koje sumnjamo da je učinjeno krivično delo, ili prekršaj, prosledimo nadležnim organima. Takođe, primorani smo da nadalje budemo veoma rigorozni, kako ne bi više dolazilo do ovakvih zloupotreba“, zaključuje Bosić.

Inače, na osnovu Pravilnika preduzeća JP Parking servis, u smederevskom slučaju osnov za dobijanje ove kartice iznosi 60 odsto invaliditeta, za razliku od Beograda i drugih gradova, kod kojih je taj prag, procenat invaliditeta viši i iznosi najmanje 80 odsto.

Parking karta za osobe sa invaliditetom omogućava besplatno parkiranje korisnicima na svim parking mestima na teritoriji grada Smedereva, a važi i za korišćenje obeleženih mesta za parkiranje OSI na nivou cele Srbije i Evrope.

Čitaj dalje...

Projekat „Za život bez prepreka“

SMEDEREVO, 6. oktobar 2017 – Udruženje za promovisanje slobode izražavanja – Podunavska inicijativa realizuje projekat „Život bez prepreka osoba sa invaliditetom (OSI)“. Do kraja ove godine na našem portalu moći ćete da se upoznate s problemima u svakodnevnom životu osoba sa invaliditetom, ali i načinima na koji ti problemi mogu da se prevaziđu, u čemu svi možemo da pomognemo.

U Smederevu, kao i u čitavoj zemlji, osobe sa invaliditetom suočavaju se sa brojnim preprekama, fizičkim, ali i preprekama koje, najčešće iz neznanja i neinformisanosti, nameće društvo.

– Ovo je prva akcija tog tipa, uglavnom je do sada u medijima bilo praćeno samo ono što naše organizacije rade. U pitanju su informacije, izveštavanje o našim programskim aktivnostima, što nije u toj meri moglo da pomogne u podizanju svesti opšte populacije i da ukaže na probleme s kojima se osobe sa invaliditetom susreću u svakodnevnom životu. Zbog toga je ovaj projekat suštinski važan, da pokušamo da rešimo neke od tih problema, jer u našem gradu živi više od 10 hiljada osoba sa invaliditetom – kaže Ivana  Gvozdenović, sekretar Gradskog saveza socijalno humanitarnih organizacija Smederevo i stručni saradnik.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (2011), u Smederevu živi 10.185 osoba sa invaliditetom, što procentualno iznosi 9,41 posto ukupnog broja stanovnika našeg grada, što je više od republičkog proseka koji je 8 odsto. Imajući u vidu da uglavnom žive u porodičnim domaćinstvima, procenat stanovništva koji je suočen sa invalidnošću je znatno veći.

Osoba sa invaliditetom, u smislu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, jeste lice sa trajnim posledicama telesnog, senzornog, mentalnog ili duševnog oštećenja ili bolesti koje se ne mogu otkloniti lečenjem ili medicinskom rehabilitacijom, koje se suočava sa socijalnim i drugim ograničenjima od uticaja na radnu sposobnost i mogućnost zaposlenja ili održanja zaposlenja i koje nema mogućnosti ili ima smanjene mogućnosti da se, pod ravnopravnim uslovima, uključi na tržište rada i da konkuriše za zapošljavanje sa drugim licima. Te barijere se često uvećavaju opštim stavovima i predrasudama koje stavljaju osobu sa invaliditetom na margine društva. Dužnost je društvene zajednice da ukloni, umanji ili nadomesti te barijere, a dužnost i obaveza medija je da informisanjem cele populacije, uključujući i informisanje osoba sa invaliditetom, pomognu u pronalaženju rešenja za prevazilaženje barijera na koje nailaze invalidna lica.

Svaka od tri  vrste invaliditeta: telesni (osobe korisnici/ce kolica, osobe koje se otežano kreću), senzorni (osobe oštećenog sluha, osobe oštećenog vida) i sa teškoćama u učenju i intelektualnom razvoju (osobe ometene u mentalnom razvoju), mada su česte i pojave kombinovanih invaliditeta, ima svoje osobenosti i karakteristike, koje se ogledaju pre svega po tome da li osoba sa tom vrstom invaliditeta može samostalno da

funkcioniše ili joj je neophodna asistencija drugog lica.

Na teritoriji grada Smedereva deluje sedamnaest organizacija osoba sa invaliditetom koje se sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva, a pored njih tu su i četiri sportske organizacije. Procenjuje se da je samo 40 odsto osoba sa invaliditetom učlanjeno u neku od organizacija.

Pozivamo sve zainteresovane osobe sa invaliditetom, članove njihovih porodica, prijatelje i druge osobe, koje imaju odgovore na neka od projektnih pitanja/tema (pristupačnost, socijalna i zdravstvena zaštita, obrazovni sistem, zapošljavanje…), ili imaju specifične životne priče, ili samo potrebu da nam se pridruže, da nam se jave i budu aktivni akteri u projektu „Za život bez prepreka“.

Projekat  „Za život bez prepreka“ bavi se temama koje bi trebalo da pomognu i olakšaju život osobama sa invaliditetom. Ideja je da pokrenemo pitanja od značaja za ovu nemalu zajednicu u Smederevu, kroz razgovore sa stručnjacima, defektolozima, psihijatrima, predstavnicima udruženja, struke i države, ali pre svega kroz razgovore sa osobama sa invaliditetom, koje bi ukazale na sve poteškoće sa kojima se suočavaju i na taj način otvorile vrata rešavanju problema.

Tekstovi će obuhvatiti više segmenata socijalne i svih ostalih vidova zaštite osoba sa invaliditetom i kroz konkretne primere (dobre, ali i loše prakse) javnost upoznati sa problematikom, potrebom menjanja sistema i modelima koji funkcionišu u svetu. U domaćem zakonodavstvu prepoznajemo pojmove kao što su antidiskriminacija, inkluzija i slično. Međutim, da li je stvoren sistem koji može da obezbedi primenu dobrih zakonskih rešenja u praksi i da obezbedi život bez prepreka osobama sa invaliditetom?

Opšti cilj našeg projekta je baš taj; ukazivanje na slabosti društva u celini da se sa ovim problemom nosi, mogućnostima da se on ublaži, kao i na značaju buđenja svesti javnosti prema osobama (naročito deci) sa invaliditetom.

Projekat je sufinansiran iz budžeta Grada Smedereva, na osnovu Rešenja o raspodeli sredstava iz budžeta grada Smedereva za projekte kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja za 2017. godinu, broj 400-7077/2017-07 od 16. septembra 2017. godine.

(Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva).

 

 

Čitaj dalje...