You are here

Arheološka istraživanja koja prethode obnovi Varoške kapije i bedema

SMEDEREVO, 6. avgust 2019 – Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo je u saradnji sa Ministarstvom kulture Republike Srbije obezbedio sredstva neophodna za arheološka istraživanja centralnog dela varoškog bedema Smederevske tvrđave – sektora Varoške kapije I. Ova istraživanja, tokom avgusta i septembra, prethode realizaciji obnove sektora Varoške kapije I sredstvima iz IPA fonda, a predviđeno je da radovi na obnovi otpočnu naredne i traju do 2023. godine.

Sektor varoške kapije I je današnji ulaz u prostor tvrđave. Obuhvata tri kule – 14, 15 i 16 i bedeme koji ih povezuju u dužini od skoro 120 metara. Kula broj 15, bedem između  kula 15 i 16 i Varoška kapija I porušeni su u eksploziji municije koja se dogodila u tvrđavi 5. juna 1941. godine, dok su kule 16 i 14 i bedem između kula 14 i 15 u velikoj meri oštećeni.

Foto: podunavlje.info

Skorašnji članci